online kamera Karlovo náměstí

/7.7.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Husova, kú Kolín
Účel užití:pro umístění vozidla stavby při stavebních úpravách bytu v domě č.p. 102, ul. Husova
Upřesnění:ul. Husova před č.p. 102
Termín:: 07.07.2018 - 03.08. 2018

/18. 6. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Masarykova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:rekonstrukce vozovky
Termín uzavírky:18.06.2018 – 04.07.2018
Rozsah uzavírky:ul. Masarykova od poloviny křižovatky s ul. Seifertova po kruhový objezd u sil.č. III/12540 ul. Žižkova
Objízdná trasa:od Šťítar - sil.č. II/125, MK ul. U Nemocnice, sil. III/12540, MK ul. Masarykova, délka objízdné trasy 2,5 km, délka uzavírky 150 m
Rozhodnutí SSÚ ze dne 13.6.2018

/9. 4. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Slovenská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce komunikace
Termín uzavírky:09.04.2018 – 09.08.2018
Rozsah uzavírky:ul. Slovenská
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 5.4.2018

/3.4.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Husova v k.ú. Kolín
Účel užití:2 pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravě těchto komunikací – zábor pro umístění vozidla stavby při stavebních úpravách bytu v domě č.p. 102, ul. Husova
Upřesnění:ul. Husova před č.p. 102
Termín:: 04.04.2018 - 06.07. 2018