online kamera Karlovo náměstí

/01.11.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Kouřimská v k.ú. Kolín I.
Účel užití:pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravě těchto komunikací – zábor komunikace pro dovoz stavebního materiálu a odvoz suti ze staveniště z důvodu stavebních prací při výměně oken u domů čp. 8 a 9A
Upřesnění:ul. Kouřimská a Karlovo nám. (rohový dům)
Termín:: 01.11.2018 – 21.11.2018 (chodník – Kouřimská ul., Karlovo nám.)
12.11.2018 – 21.11.2018 (kontejner umístěný v zálivu ul. Kouřimská, 2 x parkovací místo)

/01.11.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Kutnohorská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravě těchto komunikací – zábor pro umístění přívěsu s automobilem nebo dodávky z důvodu dovozu nářadí, stavebního materiálu a odvozu suti při přestavbě domu.
Upřesnění:ul. Kutnohorská před č.p. 48 - (chodník) 2 m x 6 m
Termín:: 01.11.2018 - 31.03.2019 (podle potřeby, nepravidelně v uvedeném termínu)

/09. 10. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Tůmova v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:rekonstrukce kanalizační stoky H
Termín uzavírky:09.10.2018 – 20.12.2018
Délka uzavírky: od křižovatky s ul. Na Svobodném po křižovatku s ul. Trojanova

Objízdná trasa:ul. Trojanova, cca 250 m
Rozhodnutí SSÚ ze dne 05.10.2018

/09.10.2018/ - Zvláštní užívání MK - ul. Tůmova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizační stoky H
Upřesnění:ul. Tůmova v k.ú. Kolín – umístění vedení v tělese místní komunikace (chodník, komunikace) otevřeným výkopem
Termín:: 09.10.2018 – 20.12.2018