online kamera Karlovo náměstí

/1. 3. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Tovární v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodního řadu (1. etapa)
Termín uzavírky:01.03.2018 – 16.05.2018 za křižovatkou s ul. U Lípy a před křižovatkou s sil.II/322, ul. Třídvorská
Rozsah uzavírky:cca po 30 m
Objízdná trasa:ul. Na Měkovině, dále ul. V Olšinkách na sil. II/322, ul. Třídvorská, 428m
Rozhodnutí SSÚ ze dne 29.01.2018

/1. 3. 2018/ částečná uzavírka silnice č. II/322 ul. Třídvorská v Kolíně
Druh uzavírky:částečná - rozdělená na 7. etap
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodu
Termín uzavírky:od 1.3. do 6.5.2018
Rozsah uzavírky:částečná uzavírka silnice II/322 ul. Třídvorská v Kolíně - jednoho jízdního pruhu ve směru z centra Kolína od křižovatky s místní komunikací ul. K Vinici ve směru na Týnec n.L. - cca 700m
Objízdná trasa:provoz řízem po polovině silnice II/322 na etapy světelnou signalizací
Rozhodnutí SSÚ ze dne 26.02.2018

/28.2.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Práškova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravě těchto komunikací – z důvodu umístění sila při přístavbě rodinného domu
Upřesnění:Práškova před č.p. 833 (chodník) o rozsahu 1,5 m x 1,5 m
Termín:: 28.02.2018 - 31.03.2018

/1. 2. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Bachmačská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce kanalizace, vozovky a chodníků
Termín uzavírky:01.02.2018 – 31.06.2018
Rozsah uzavírky:ul. Bachmačská od křižovatky s ul. V Zídkách po křižovatku s ul. Míru, 150m
Objízdná trasa:ul. Zborovská, ul. Na Magistrále, ul. Bachmačská a ul. Míru
Rozhodnutí SSÚ ze dne 30.01.2018

/1.2.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Bachmačská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace a komunikace
Upřesnění:ul. Bachmačská. v k.ú. Kolín
Termín:: 01.02.2018 – 31.06.2018

/1. 2. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Okružní v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce kanalizace, vozovky a chodníků
Termín uzavírky:01.02.2018 – 31.06.2018
Rozsah uzavírky:ul. Okružní od křižovatky s ul. Tovární po křižovatku s ul. Mnichovická, 150m
Objízdná trasa:po sil. II/322 ul. Ovčárecká, ul. Na Louži, Jiráskovo nám. ul. Tovární
Rozhodnutí SSÚ ze dne 29.01.2018

/1.2.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Okružní v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace a komunikace
Upřesnění:ul. Okružní. v k.ú. Kolín
Termín:: 01.02.2018 – 31.06.2018

/8. 1. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Ratibořská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodního řadu
Termín uzavírky:08.01.2018 – 30.04.2018
Rozsah uzavírky:cca 135 m mezi ul. Vávrova a ul. Prokopa Velikého
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 03.01.2018

/8.1.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Ratibořská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce vodovodního řadu
Upřesnění:ul. Ratibořská v k.ú. Kolín
Termín:: 08.01.2018 – 30.04.2018

/13. 11. 2017/ uzavírka místní komunikace– ul. Pražská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodního řadu
Termín uzavírky:13.11.2017 – 30.04.2018 2a etapa a 2b etapa
Rozsah uzavírky:cca po 100 m
Objízdná trasa:vyznačena po sil.č.I/38 H, ul. Jaselská na ul. Legerova a dále ul. Pol. vězňů
Rozhodnutí SSÚ ze dne 13.11.2017

/18. 09. 2017/ uzavírka místní komunikace – ul. Rorejcova a ul. Duk. hrdinů v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce terminálu
Termín uzavírky:18.09.2017 – 13.05.2018
etapa 2, předpokládaný termín 18.09. – 29.09.2017
etapa 3, předpokládaný termín 30.09. – 13.05.2018

Rozsah uzavírky:cca 220 m
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 07.09.2017