online kamera Karlovo náměstí

/10. 5. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Pražská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:revitalizace ul. Pražská 1. etapa A,B
Termín uzavírky:10.05.2018 – 28.06.2018
Rozsah uzavírky:ul. Pražská od nám. Republiky (včetně ul. Úzká) za křižovatku s ul. Kmochova
Objízdná trasa:sil.č. I/38, ul. Jaselskáu, ul. Legerova a nám. Republiky (viz. přiložené schéma s DIO). Délka objízdné trasy cca 1 km
Rozhodnutí SSÚ ze dne 7.5.2018

/9. 5. 2018/ uzavírka místní komunikace –silnice č. III/12540 ul. Benešova
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:oprava povrchu vozovky a rekonstrukce okružní křižovatky
Termín uzavírky:9.5.- 8.6.2018
Rozsah uzavírky:okružní křižovatka ul. Benešova a ul. Masarykova v Kolíně - cca 200 m
Objízdná trasa:- pro osobní dopravu: na křižovatce silnice III/12540 (ul. Benešova) a místní komunikace ul. U Nemocnice doprava, po místní komunikaci ul. U Nemocnice až na křižovatku se silnici II/125 – ul. Žižkova, tady vlevo a po silnici II/125 na okružní křižovatku s ul. Masarykova, po místní komunikaci ul. Masarykova, Tyršova a Družtevní zpět na křižovatku se silnicí III/12540 ul. Benešova – 2km.
- pro nákladní dopravu: na křižovatce silnice III/12540 (ul. Benešova) a místní komunikace ul. U Nemocnice doprava, po místní komunikaci ul. U Nemocnice až na křižovatku se silnici II/125 – ul. Žižkova, tady vlevo a po silnici II/125 ul. Žižkova přes okružní křižovatku až na světelnou křižovatku se silnicí I/38 ul. Pražská, tady vlevo a po silnici I/38 až na světelnou křižovatku se silnicí III/12540 ul. Benešova -3km.
Rozhodnutí SSÚ ze dne 2.5.2018

/2.5.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Horského v k.ú. Kolín
Účel užití:pro uložení materiálu při rekonstrukci střechy rodinného domu
Upřesnění:ul. Horského před č.p. 1080 (chodník) o rozsahu 5 m x 8 m
Termín:: 02.05.2018 - 31.05.2018

/23. 4. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Školská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky:pokládka kabelu nízkého napětí
Termín uzavírky:23.04.2018 – 07.06.2018
Rozsah uzavírky:ul. Školská
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 19.4.2018

/23.4.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Školská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – výměna kNN za NN kabelové vedení - zábor pracovního místa z důvodu provádění stavební činnosti
Upřesnění:ul. Školská, Kolín IV.
Termín:: 23.04.2018 – 07.06.2018

/9. 4. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Slovenská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce komunikace
Termín uzavírky:09.04.2018 – 09.08.2018
Rozsah uzavírky:ul. Slovenská
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 5.4.2018

/3.4.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Husova v k.ú. Kolín
Účel užití:2 pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravě těchto komunikací – zábor pro umístění vozidla stavby při stavebních úpravách bytu v domě č.p. 102, ul. Husova
Upřesnění:ul. Husova před č.p. 102
Termín:: 04.04.2018 - 06.07. 2018

/19.3.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Rorejcova v k.ú. Kolín
Účel užití:pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálu nesloužící k údržbě nebo opravě těchto komunikací – zábor pro umístění 2 kusů kontejnerů s toaletami pro zákazníky po dobu stavební činnosti v OC Futurum
Upřesnění:ul. Rorejcova u , v k.ú. Kolín, zábor místní komunikace pro umístění kontejneru (chodník), 12 m x 2,5 m
Termín:: 19.03.2018 – 23.05.2018

/1. 3. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Tovární v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodního řadu (1. etapa)
Termín uzavírky:01.03.2018 – 16.05.2018 za křižovatkou s ul. U Lípy a před křižovatkou s sil.II/322, ul. Třídvorská
Rozsah uzavírky:cca po 30 m
Objízdná trasa:ul. Na Měkovině, dále ul. V Olšinkách na sil. II/322, ul. Třídvorská, 428m
Rozhodnutí SSÚ ze dne 29.01.2018

/1. 3. 2018/ částečná uzavírka silnice č. II/322 ul. Třídvorská v Kolíně
Druh uzavírky:částečná - rozdělená na 7. etap
Důvod uzavírky: rekonstrukce vodovodu
Termín uzavírky:od 1.3. do 6.5.2018
Rozsah uzavírky:částečná uzavírka silnice II/322 ul. Třídvorská v Kolíně - jednoho jízdního pruhu ve směru z centra Kolína od křižovatky s místní komunikací ul. K Vinici ve směru na Týnec n.L. - cca 700m
Objízdná trasa:provoz řízem po polovině silnice II/322 na etapy světelnou signalizací
Rozhodnutí SSÚ ze dne 26.02.2018

/1. 2. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Bachmačská v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce kanalizace, vozovky a chodníků
Termín uzavírky:01.02.2018 – 31.06.2018
Rozsah uzavírky:ul. Bachmačská od křižovatky s ul. V Zídkách po křižovatku s ul. Míru, 150m
Objízdná trasa:ul. Zborovská, ul. Na Magistrále, ul. Bachmačská a ul. Míru
Rozhodnutí SSÚ ze dne 30.01.2018

/1.2.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Bachmačská v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace a komunikace
Upřesnění:ul. Bachmačská. v k.ú. Kolín
Termín:: 01.02.2018 – 31.06.2018

/1. 2. 2018/ uzavírka místní komunikace – ul. Okružní v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce kanalizace, vozovky a chodníků
Termín uzavírky:01.02.2018 – 31.06.2018
Rozsah uzavírky:ul. Okružní od křižovatky s ul. Tovární po křižovatku s ul. Mnichovická, 150m
Objízdná trasa:po sil. II/322 ul. Ovčárecká, ul. Na Louži, Jiráskovo nám. ul. Tovární
Rozhodnutí SSÚ ze dne 29.01.2018

/1.2.2018/ - Zvláštní užívání PK - ul. Okružní v k.ú. Kolín
Účel užití:pro provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace a komunikace
Upřesnění:ul. Okružní. v k.ú. Kolín
Termín:: 01.02.2018 – 31.06.2018

/18. 09. 2017/ uzavírka místní komunikace – ul. Rorejcova a ul. Duk. hrdinů v k.ú. Kolín
Druh uzavírky:úplná
Důvod uzavírky: rekonstrukce terminálu
Termín uzavírky:18.09.2017 – 13.05.2018
etapa 2, předpokládaný termín 18.09. – 29.09.2017
etapa 3, předpokládaný termín 30.09. – 13.05.2018

Rozsah uzavírky:cca 220 m
Objízdná trasa:není stanovena
Rozhodnutí SSÚ ze dne 07.09.2017