Neděle, 16. září 2018

V čase 08:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Sadová, před číslem popisným 1218, leží nějaký velký pes a majitel se nikde v okolí nenachází. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Místním šetřením strážníky nebyl zjištěn majitel uvedeného psa, proto byl naložen do služebního vozidla MP a převezen do městského útulku, kde si ho stálá služba převzala. Jednalo se o psa, barvy zlaté, stáří asi 2 roky, rasy bourdeauxská doga.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci propadlý chodník, který se nachází v ulici Politických vězňů, číslo popisné 39. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady. Dále byly v této ulici nalezeny 3 ks použitých injekčních stříkaček, které se nacházely u čísla popisného 37. Provedena likvidace do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad.

Sobota, 15. září 2018

V čase 17.01 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně opilce, který si ustlal v ulici U Křižovatky. Strážníci muže probudili, vzhledem k tomu, že normálně komunikoval a prospání na čerstvém vzduchu mu „udělalo dobře“, strážníci muži poskytli doprovod na nádraží ČD, aby se vydal k domovu.

Pátek, 14. září 2018

V čase 7:40 hodin zavolali na linku 156 žáci ze 4. ZŠ Kolín, že cestou do školy, v ulici Jaselská u podchodu, nalezli použité injekční stříkačky. Dle domluvy žáci na místě nálezu počkali na příjezd hlídky MP Kolín, strážníci z místa odklidili 2 ks použitých injekčních stříkaček. Nebezpečný infekční matriál byl odklizen do sběrného kontejneru. Děti byly hlídkou MP Kolín pochváleny za zavolání. Provedena fotodokumentace události.

Na linku 156 bylo v čase 14:42 hodin přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou odhodil, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, narkoman v prostoru ulice Antonína Kaliny, číslo popisné 1353. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Čtvrtek, 13. září 2018

V čase 01:15 hodin, provedla hlídka MP Kolín kontrolu drážního domku v ulici Tovární, kdy zde byly zjištěny dvě osoby - partnerská dvojice problémových narkomanů. Osoby byly z místa důrazně vykázány. Kontroly tohoto místa budou prováděny pravidelně, na základě stížností občanů.

Pří kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci poškození autobusové zastávky – ulice Havlíčkova. Jednalo se o „vyháknutá“ boční skla. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 12:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v křoví na ulici Seifertova injekční stříkačka. Další oznámení, ohledně použité injekční stříkačky, bylo na linku 156 oznámeno v čase 12:34 hodin. Tentokrát byl nebezpečný nález zjištěn v ulici Štítarská. Hlídka MP Kolín na oznámených místech odklidila stříkačky a odklidila do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci značný nepořádek v parku Komenského, a to u sochy Komenského a v prostoru u laviček. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 17:00 hodin oznámil na linku 156 pracovník ostrahy Billa - Futurum, že zde přistihli osobu, která odcizila zboží. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že žena z Kolína odcizila v Bille zubní kartáčky v celkové hodnotě 638,70 Kč. Zboží uschovala a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Ke krádeži se doznala. Lustrací osoby, prostřednictvím policie, bylo zjištěno, že se z důvodu předešlé trestní minulosti ženy jedná v tomto případě o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR, která si celou událost od strážníků převzala.

Středa, 12. září 2018

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci poničené lavičky, které se nacházejí v ulici Březinova (u čísla popisného 971). Dále byl zjištěn značný nepořádek z nedopalků a zbytků potravin. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 14:50 hodin oznámil na linku 156 neznámý občan, že na Jiráskově náměstí již delší dobu leží nějaký divný muž. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o známého bezdomovce a kolínského výtržníka. Muž byl vzbuzen, rozchozen a vykázán z místa. Muž uposlechl a místo opustil.

V čase 16:38 hodin oznámila na linku 156 paní, že v prostoru ulice Na Skále (u č. p. 101) leží injekční stříkačka. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 1ks injekční stříkačky a umístila ji do boxu na nebezpečný infekční odpad.

V čase 21:29 hodin volal občan z ulice Nad Zastávkou, že je u Domova důchodců se starším pánem, který přejížděl lávku, kde prý z kola spadl. Dle oznamovatele muž odmítá ošetření, ale má problém s chůzí, proto by potřebovali pomoc městské policie. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Cyklista nebyl zraněný, ale špatně chodil, z důvodu problému s kyčlemi (v brzké době plánovaná operace). Strážníci muži nabídli, že ho služebním vozidlem odvezou domů, muže si poté v ulici Zborovská převzala manželka. Strážníkům bylo poděkováno za poskytnutou pomoc.

Úterý, 11. září 2018

V dopoledních hodinách přinesla na služebnu MP Kolín pracovnice České pošty dámskou peněženku, která obsahovala doklady a „věrnostní karty“ do obchodů. Peněženka byla nalezena v ulici Pod Hroby. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zkontaktovat s majitelkou nalezené věci, byla peněženka předána na MÚ Kolín – Ztráty a nálezy.

V čase 9:18 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland – ulice Benešova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z Mělníka se ke krádeži alkoholických nápojů v hodnotě 1287,- Kč doznal. Vzhledem k tomu, že u sebe neměl žádný doklad, dle kterého by bylo možno zjistit jeho totožnost, byl muž předveden na policii k jejímu zjištění. Vzhledem k tomu, že se u muže jednalo o opakované jednání, byl přestupek proti majetku vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 23:00 hodin oznámila paní z domu v ulici Na Louži, že se po chodbě domu pohybují cizí lidé a ona má strach. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, zde strážníci zjistili, že se jedná o souseda, který šel z restaurace a trošku „přebral“. Vzhledem k tomu, že úplně nekontroloval své pohyby, tak do všeho narážel a dělal hluk. Muž s hlídkou normálně komunikoval a omluvil se za svoje chování s tím, že vše již zvládne a odebral se do svého bytu. Následující den volal vedení MP Kolín syn paní a velmi děkoval za rychlou a vstřícnou pomoc jeho staré mamince.

Pondělí, 10. září 2018

V čase 8:05 hodin volal na linku 156 občan z Pražské ulice, že v parku nalezl injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten jim nebezpečný nález ukázal. Další injekční stříkačku nalezla paní z Kremličkovy ulice u prodejny Profi ZOO. Nález oznámila v čase 16:41 hodin prostřednictvím linky 156. V čase 17:45 hodin volal občan z Rybářské ulice, že pod „rondelem“ leží na zemi použitá injekční stříkačka. Strážníci všechny oznámené použité injekční stříkačky odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční materiál a pořídili fotodokumentace událostí.

V čase 18:10 hodin volal na linku 156 občan, který bydlí v ulici Na Magistrále. Uvedl, že před jedním z vchodů leží na zemi nějaký starší muž, který je zjevně pod vlivem alkoholu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž byl strážníky probuzen. Vzhledem k místní znalosti a k události, která byla s mužem obdobně řešena, byl na místo přivolán otec muže, který si nezraněného syna převzal a odvedl domů.

V čase 19:20 oznámil na linku 156 občan, že při procházce s pejskem nalezl, poblíž Krajské veterinární správy ve Štítarech, pod mostem uvázaného psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která béžovou fenku (zřejmě kříženec labradora) odvázala a převezla do městského útulku. Dle informace od pracovníků útulku se jedná o milou fenečku, cca 3- 4 roky starou, která dostala jméno Mája.

Neděle, 9. září 2018

V čase 08:40 hodin bylo přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si vložil sadů „bitů“ v hodnotě 89,- Kč do kapsy u bundy s úmyslem, že je odcizí. Bez zaplacení tohoto zboží prošel přes pokladní zónu, za kterou byl zadržen bezpečnostním pracovníkem OBI. Muž se ke svému jednání doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Muž si poté odcizené zboží zakoupil.

Sobota, 8. září 2018

V čase 09:01 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení, že u kašny na Karlově náměstí leží nějaký opilec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o jim známého problémového konzumenta alkoholických nápojů. Strážníci muže probudili, vzhledem k tomu, že nebyl zraněný a s hlídkou komunikoval, byl nasměrován k ubytovně v Jaselské ulici, kde má přechodný pobyt.

V čase 14:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od paní, že se pod viaduktem (v ulici Na Výfuku) nachází bezdomovec, který tam dělá nepořádek. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o hlídce již známého, v tomto případě velmi slušného bezdomovce, který po příjezdu hlídky seděl na schodech k nadjezdu a luštil křížovku. Žádný nepořádek kolem něho nebyl. Porušení zákona ze strany muže nebylo zjištěno.

V čase 18:45 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od pracovníků Billa Futurum. Uvedli, že zde přistihli osobu, která odcizila zboží. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se jedná o muže z Kolína, který si pod oděv uschoval láhev „Plzně“ v hodnotě 25,90 Kč a prošel pokladní linií bez zaplacení zboží. Muž se ke krádeži piva strážníkům doznal. Vzhledem ke skutečnosti, že u této osoby byly již zjištěny další nedávno řešené případy krádeží, byla muži uložena pokuta vyšší hodnoty - příkazem na místě. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

Pátek, 7. září 2018

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli strážníci použitou injekční stříkačku. Tu odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v ulici Mostní. Hlídka MP Kolín nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru na infekční odpad.

Čtvrtek, 6. září 2018

Při kontrolní činnosti zjistila autohlídka MP Kolín zničené obrubníky, které na kruhovém objezdu v ulici U Křižovatky oddělují kruhový objezd a silniční zeleň. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci použitou injekční stříkačku, kterou odhodil narkoman v prostoru ulice Mlýnská. Provedena fotodokumentace události, nebezpečný infekční materiál strážníci odklidili do sběrného kontejneru.

Středa, 5. září 2018

V čase 12:30 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Míru, že zde pobíhá malý pes. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo od oznamovatelky převzala fenku křížence yorkšíra a převezla ji do městského útulku.

V odpoledních hodinách oznámil občan strážníkům, kteří vykonávali dohled nad dodržováním veřejného pořádku na nádraží, že se nachází vzadu na prodlouženém 1. nástupišti použitá injekční stříkačka. Na místo byla přivolána autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 14:55 hodin oznámila na linku 156 paní vychovatelka ze 4. ZŠ Kolín - ulice Lipanská, že s dětmi nalezla v areálu školy (u plotu ze strany Prokopa Velikého) injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 2 ks injekčních stříkaček, které umístila do boxu na nebezpečný infekční materiál.

Úterý, 4. září 2018

V čase 06:30 hodin oznámil na linku 156 řidič TAXI služby, že je před místem, kde parkují, pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

V čase 14:55 hodin oznámil na linku 156 občan, že na křižovatce ulic Roháčova a Lipanská jsou za lampou veřejného osvětlení injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení, kde nalezla dvě použité injekční stříkačky. Nebezpečný infekční materiál strážníci odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Pondělí, 3. září 2018

V čase 7:53 hodin volal na linku 156 občan z ulice Antonína Kaliny, že u podzemních kontejnerů na odpad nalezl použitou injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která stříkačku nalezla a odstranila ji do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 12:30 hodin vykonávala hlídka okrskových strážníků kontrolní činnost na autobusovém nádraží, při které nalezla na zastávce č. 5 pohozenou peněženku s malou finanční hotovostí. Vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit majitele, byl nález předán na MÚ Kolín – Ztráty a nálezy.

V čase 14.04 hodin volala na linku 156 paní z Mateřské školky v Bezručově ulici, že před prodejnou „Zango“, která je v areálu školky, nalezla injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde provedla kontrolu a stříkačku odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

Při kontrolní činnosti na nádraží a v jeho okolí, bylo nalezeno okrskovými strážníky, v zadní části 1. prodlouženého nástupiště, 8 kusů použitých injekčních stříkaček. Na místo byla přivolána autohlídka MP Kolín, která stříkačky sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 17:19 hodin volal na linku 156 mladík ze Skateparku v ulici Starokolínská, že jim tam pobíhá nějaký pes. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která lokalitu zkontrolovala. Nalezen pes rasy husky, klidné povahy, bez obojku a identifikace. Vzhledem k místní znalosti předali strážníci tuláka majiteli.

V čase 17:34 hodin volal občan z ulice V Kasárnách, že před vchodem č. p. 1014 nalezl použitou injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která stříkačku nalezla a odklidila do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.