Úterý, 15. květen 2018

Deset minut po půlnoci oznámil občan, že v ulici Třídvorská vytéká velké množství vody. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že je zde problém ve výkopu, kde netěsní nějaké víko. Problém byl telefonicky oznámen na pohotovostní službu Vodos, která na místo poslala pracovníky.

Při kontrolní činnosti (noční pěší hlídky) oznámili strážníci autohlídce MP Kolín, že u Penny Marketu (v ulici V Opletkách), nalezli 6 kusů injekčních stříkaček. Autohlídka strážníků se dostavila na místo, všechny injekční stříkačky sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad.

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci vypadanou dlažbu v ulici Legerova, poblíž prodejny „levných potravin“. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 11:45 hodin se na služebnu MP Kolín Kutnohorská 23 dostavil občan, který požádal strážníky o pomoc. Muž z Havířova zde, jako turista, hledal číslo popisné domu v části Kolín 4 (bez ulice), kde se v třicátých letech narodil jeho otec. Vzhledem k tomu, že nebylo možné toto č. p. zjistit, obrátili se strážníci s telefonickou žádostí na pracovníky Okresního archivu Kolín, kteří velmi ochotně telefonicky spolupracovali při hledání v archivním uspořádání ulic a jmenném seznamu registru obyvatel z této doby. Muž měl sebou spoustu historických dokumentů, s pracovníky archivu si prostřednictvím strážníků domluvil schůzku, na které se dle přinesených dokumentů spolu pokusí dopátrat požadovaných informací. Pán velmi děkoval strážníkům a pracovníkům archivu za ochotu a pomoc.

Pondělí, 14. květen 2018

V čase 10:53 hodin volal občan z ulice Benešova, že našel „u šachovnice“ pohozenou injekční stříkačku. Další použitou injekční stříkačku nahlásily na linku 156 děti. Stříkačku pohodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v ulici Tovární, poblíž mostu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace obou událostí.

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci poškozené DZ P4 – „Dej přednost v jízdě“. Dopravní značka, která je částečně vyvrácená z kotvící patky, se nachází v ulici Na Valech.
Dále byla zjištěna závada - propadlý kanál v ulici Rybářská a propadlá část vozovky v ulici Na Valech. Strážníci kanál vrátili zpět na místo, byla vyrozuměna firma AVE, aby byl tento kanál zabezpečen proti dalšímu propadu. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

Sobota, 12. květen 2018

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci ulomené dopravní značení IP 12 – „Vyhrazené parkoviště“, které se nachází v ulici Funkeho. Dále bylo hlídkou strážníků zjištěno, že dopravní zrcadlo, které slouží k zlepšení přehlednosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích a křižovatkách, je špatně nasměrováno a řidiči tak vidí pouze koruny stromů. Je umístněno naproti výjezdu z nemocnice - do ulice Žižkova. Dále bylo při kontrole v ulici Havlíčkova (poblíž výjezdu u čerpací stanice) zjištěný propadlý kanál. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

V čase 11:40 hodin volal na linku 156 občan, že po ulici Větrná ve Štítarech pobíhá nějaká čivava. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo psa odchytila a chtěla ho převézt do městského útulku, protože se nikde v blízkosti nenacházel jeho majitel. Před 12. hodinou volaly na linku 156 děti, že se jim tento psík zaběhl. Strážníci jim malého tuláka přivezli zpět do Štítar a předali.

V odpoledních hodinách strážníci odklízeli dvě použité injekční stříkačky, první nález byl odklizen do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál v ulici Kmochova, druhou stříkačku odhodil narkoman po aplikaci jiné návykové látky v prostoru ulice Starokolínská. Také tento infekční materiál skončil ve sběrném boxu. Provedena fotodokumentace obou událostí.

Pátek, 11. květen 2018

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci tyto závady: poškozená dlažba v ulicích Kutnohorská, Parléřova, Pražská, Karlovo náměstí, v ulici Nad Zastávkou – vyvrácený sloupek oddělující komunikaci a vstup k vlakové zastávce, zarostlé dopravní značení „Provoz v obou směrech“, které se nachází u křižovatky ulic Tylova a Jirečkova. Po kontrole bylo zjištěno, že jedno dopravní značení bylo z korun stromů vyřezáno, ale druhá - vzdálenější dopravní značka, je stále zarostlá v koruně stromu. Provedeny fotodokumentace nahledaných událostí, které budou předány k provedení opatření, dle nahledané závady.

V čase 9:40 hodin bylo na linku 156 oznámeno, že nějací feťáci neoprávněně užívají městský dům v ulici Školská. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která v polorozbořeném domě nalezla celkem pět problémových lidí bez domova. Všechny osoby byly, po úkonu prokázání totožnosti, strážníky vykázány z domu s poučením, že jejich jednání by mohlo zakládat skutkovou podstatu protiprávního jednání.

V čase 18:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který bydlí v ulici Vávrova, že za halou Bios neoprávněně pobývají (ve staré zástavbě) feťáci. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která po příjezdu na místo zjistila, že se na místě nacházel problémový závislý bezdomovec. Muž byl hlídkou MP poučen o skutečnostech, že zdržování se v daném místě je nepřípustné, také z bezpečnostních příčin. V okamžiku, kdy byl muž strážníky poučen, byl následně z místa vykázán. Poučení a výzev uposlechl a místo opustil.

Čtvrtek, 10. květen 2018

V čase 07:15 hodin bylo přijato telefonické oznámení od zaměstnanců řeznictví Kasarda, že před jejich obchodem (v ulici Na Louži) volně pobíhá pes bez majitele. Strážníci převezli do městského útulku psa rasy jack rassel teriér, bylo zde podezření, že se psík chtěl povozit v autě městské policie, protože si do vozidla, po příjezdu hlídky na místo, „sám nastoupil“.

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci poškozený koš na hřišti u lávky, na zálabské straně, nepořádek z odpadků a nedopalků pod přístřeškem – ulice Brankovická u č. p. 139, nepořádek u posezení dětského hřiště a na basketbalovém hřišti (ulice Čapkova a J. K. Tyla), značný nepořádek z odpadků na zastávce MHD a uvnitř čekárny (ulice Nová u č. p. 286), vegetací zarostlé dopravní značení – ulice Žižkova u č. p. 877. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou pohodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v ulici Dělnická – u č. p. 785. Nebezpečný infekční materiál odklidili strážníci do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

Při kontrolní činnosti nádraží ČD a přilehlého okolí zjistila autohlídka MP Kolín muže bez domova, který byl pod vlivem alkoholu a ležel na chodníku poblíž pracoviště Katastrálního úřadu Kolín – ulice Rorejcova. Ten byl pod vlivem alkoholu a to v takovém stavu, že svým jednáním ohrožoval na životě nebo zdraví sebe, popřípadě i jiné osoby. Muž nejevil viditelný známky zranění, přesto byla strážníky přivolána RZS, která si ho převzala do své péče.

V čase 12:25 hodin projížděla autohlídka MP Kolín ulicí Kutnohorská, strážníci zde spatřili ležící ženu s hlavou od krve a okolo stojícího muže a ženu. Hlídka strážníků okamžitě u ženy zastavila a poskytla první pomoc použitím autolékárničky z vozidla (tržnou ránu ženě hlídka ošetřila, přiložila obvaz a zavázala). Mezitím žena, která byla svědkem zranění (paní si měla údajně špatně došlápnout při čekání na MHD), k ženě přivolala RZS. Strážníci u ženy vyčkali do příjezdu RZS, která si zraněnou ženu převzala k dalšímu ošetření do kolínské nemocnice.

Středa, 9. květen 2018

V čase 6:17 hodin volala na linku 156 paní, která bydlí v ulici Husova č. p. 113, že je sama ve svém bytě, kde upadla, leží na zemi a nemůže se zvednout. Paní požádala strážníky o pomoc s tím, že pokud bude třeba, je možné otevřít dveře i za pomoci „násilí“. Paní uvedla, že není zraněná. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku přes dveře. Na místo byla přivolána zámečnická firma, její pracovník dveře okamžitě otevřel. Strážníci stařenku zvedli ze země a chtěli přivolat lékařskou pomoc, ale paní řekla, že to není třeba, protože není zraněná. Velmi děkovala hlídce MP Kolín za rychlou pomoc a ochotu.

Při kontrolní činnosti svěřené lokality města zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4 a 5) přeplněný odpadkový koš, odpadky jsou poházené i na travnaté ploše dětského hřiště - ulice Macharova. Dále zjistili strážníci poškozený odpadkový koš v lokalitě Na Vyhlídce, ulice K Vinici a závadu u DZ P4 – „Dej přednost v jízdě“ (naproti domu č. p. 321 v ulici Třídvorská), které částečně zakrývá hustý zelený porost stromů. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

V čase 14:20 hodin bylo přijato telefonické oznámení ohledně psa, který pobíhal v bývalém areálu ČKD – ulice K Raškovci. Hlídka MP Kolín psa křížence odchytla a převezla do městského útulku.

Úterý, 8. květen 2018

V čase 08:27 hodin oznámila na linku 156 paní, že na ulici Třídvorská u č. p. 1410 leží v křoví nějaký muž a lidé se ho bojí. Hlídka MP Kolín na místě zjistila spícího bezdomovce -nitrožilního uživatele jiných návykových látek. Problémový muž byl strážníky probuzen a důrazně vykázán z místa.

V čase 10:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že se na Karlově náměstí u podloubí motá nějaká řvoucí skupina opilců a narušuje svým jednáním pohodový sváteční den - akce Den záchranářů. Hlídka MP Kolín na místě zjistila partu místních problémových feťáků, všichni byli strážníky velmi důrazně z Karlova náměstí vykázáni a upozorněni, že nebudou svým chováním kazit sváteční den slušným občanům, kteří se na tuto akci, se svými dětmi, těší.

Pondělí, 7. květen 2018

Při kontrolní činnosti v prostoru amfiteátru – Kmochův ostrov, byla okrskovými strážníky (rajón č. 4) zjištěna závada – chybějící odtoková mřížka a částečně poškozená zámková dlažba. V ulici Nerudova (u č. p. 406) zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 2) propadlý kanál.
Dále byla při kontrolní činnosti zjištěna suť, která byla rozházená na komunikaci, poblíž přechodu pro chodce u Savoje – ulice Mostní. Informace o závadě byly předány firmě AVE, úklid bude proveden následující den. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

Neděle, 6. květen 2018

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci vyvrácený sloupek oplocení u Skateparku a poškozené, sešlapané oplocení areálu. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

Sobota, 5. květen 2018

V čase 14:49 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že je v telefonní budce u Gymnázia injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která stříkačku odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 19:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín odcizil v Bille zboží v celkové hodnotě 356,40 Kč. Při pohybu po prodejně si vybral vodku, dvě balení Olomouckých tvarůžků, plechovku piva, balenou uzeninu a láhev River Tonic. Zboží si zastrkal pod oděv, na pokladně zaplatil pouze „River Tonic“. Ke krádeži zbylého zboží se strážníkům doznal a uvedl, že byl v minulých dnech propuštěn z výkonu trestu, kde si odpykával trest za majetkovou trestnou činnost. V tomto případě se jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, celou událost si od strážníků převzala PČR.

Pátek, 4. květen 2018

V čase 14:35 hodin oznámila na linku 156 paní z městského úřadu, že je na Práchovně, kde je pohozená použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 09:55 hodin, při provádění kontrolní činnosti, projížděla hlídka strážníků ulicí Politických vězňů, když spatřila před jedním z domů ženu, která seděla na zemi a kolem ní byla skupinka lidí. Hlídka MP Kolín zastavila, přistoupila k ženě a zeptala se, co se zde stalo. Žena odpověděla, že šlápla na nerovnost v chodníku, upadla na hlavu a poté na koleno. Vzhledem k tomu, že žena měla na hlavě viditelné zranění, strážníci okamžitě přivolali na místo RZS Kolín, která si paní převzala a převezla k vyšetření a ošetření do nemocnice.

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci v ulici Tylova zarostlé dopravní značení v koruně stromu. Jedná se o DZ A9 „Provoz v obou směrech“ a DZ B29 „Zákaz stání“. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

Čtvrtek, 3. květen 2018

V čase 13:25 hodin bylo přijato oznámení na linku 156 od paní z Prevence kriminality – Bezpečný Kolín, že je u parkoviště u OC Futurum pohozená injekční stříkačka. Strážníci provedli kontrolu místa a přilehlého okolí, kde nalezli celkem sedm použitých injekčních stříkaček. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

Úterý, 1. květen 2018

V čase 7:40 hodin oznámil telefonicky na linku 156 neznámý muž, že chce skočit z mostu. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která spatřila muže na začátku mostu nad železniční tratí, který začal přelézat zábradlí se slovy, že se chce zabít. Chvíli na to přijížděl ze směru od Prahy rychlík Pendolino. Strážníci mu v tomto jednání zabránili tak, že muže stáhli ze zábradlí zpět na most. S mužem klidně komunikovali, ten jim řekl, že se chce zabít, že stejně skočí, protože pro něj nemá život cenu. Jako důvod uvedl, že má doma rodinné problémy. Na místo byla přivolána hlídka policie, která se neprodleně dostavila na místo a celou událost si převzala.

Krátce před polednem oznámil na linku 156 nález použité injekční stříkačky žák 5. třídy z 3. ZŠ Kolín. Strážníci se dostavili do ulice Rorejcova, kde na ně chlapec počkal a nález ukázal. Strážníci nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

Pondělí, 30. duben 2018

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byla okrskovými strážníky zjištěna závada – propadlá část travnaté plochy v ulici Čechovy sady – u č. p. 403. Dle informace od zde bydlících občanů se otvor v trávníku neustále zvětšuje. Dále zjistili okrskoví strážníci nepořádek z odpadků v prostoru amfiteátru – Kmochův ostrov, chybějící kanálový kryt v ulici Bezručova u č. p. 1050 a zničený odpadkový koš v ulici Bezručova u č. p. 867. Provedeny fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

V čase 18:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že k nim na zahrádku (v lokalitě Peklo - u Vodárny) přiběhl malý pejsek bez pána. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, místním šetřením na místě nebyl zjištěn majitel uvedeného psa. Jednalo se o černou fenku křížence teriéra, stáří asi 5 let. Fenka byla převezena do městského útulku.