Pátek, 16. duben 2021

V čase 18:48 požádala, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Václavská o pomoc s její téměř stoletou maminkou, kterou sama nedokáže přemístit z křesla na postel. Hlídka strážníků, která se dostavila na místo, stařenku na lůžko přemístila. Paní velmi děkovala za pomoc a ochotu.

Středa, 14. duben 2021

V čase 16:40 oznámili na linku 156 pracovníci OD Billa Seifertova, že zde zastavili ženu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že žena z Kutné Hory odcizila v Bille zboží v celkové hodnotě 1442,- Kč. Vybrané zboží, které bylo umístěno v regálech prostoru prodejní plochy, vložila do batohu nezletilé osoby, svého syna. Následně oba prošli přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Žena se ke svému jednání strážníkům doznala. Provedenou lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že je podezřelá osoba v tzv. podmínce za majetkové trestné činy. Na místo byla, z důvodného podezření ze spáchání trestného činu, přivolána hlídka Policie České republiky, která si celou událost převzala k provedení následných opatření.
V čase 18:50 bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa Seifertova. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že žena z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín) si, během výběru zboží na prodejní ploše, uložila do kabelky kuličkový deodorant „Nivea" v hodnotě 98,- Kč. Následně prošla pokladní zónou s úmyslem, že zboží odcizí. Žena se ke krádeži zboží doznala. Provedenou lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že je v tomto případě, z důvodu její předešlé trestní minulosti, podezření ze spáchání trestného činu. Na místo se dostavila hlídka Policie České republiky, událost si policisté převzali k provedení dalších opatření.

Úterý, 13. duben 2021

V čase 16:11 oznámil na linku 156 občan, že do jednoho z domů v ulici Na Hradbách vlezl nějaký opilec a otravuje ostatní nájemníky domu hlasitým boucháním a křikem. Na místo se dostavila autohlídka MP, kterou po příjezdu na místo kontaktoval oznamovatel. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o opilého muže, který se snaží dobouchat na svého známého, u kterého má mobilní telefon s nabíječkou. Jelikož nikdo neotvíral, bylo zřejmé, že buď nikdo není doma, dotyčný kamarád usnul nebo o návštěvu tohoto přiopilého „kocendra“ nejeví zájem. Ostravák byl hlídkou MP následně poučen a vykázán z domu. Jako dárek mu byla na rozloučenou poskytnuta rouška, neboť na to, že je nařízeno její nošení, koukal jak „ščur do ryny“.
V čase 12:15 oznámila na linku 156 paní prodavačka z trafiky na náměstí Republiky, že nalezla na lavičce kabelku. Hlídka MP od paní převzala hnědou kabelku. Paní byla seznámena s právy nálezce, avšak nálezné odmítla. V kabelce byly klíče, starý mobilní telefon, výpisy z účtu, výplatní páska a v peněžence finanční hotovost. V čase 12:40 hodin volala na linku 156 paní s tím, že zapomněla u trafiky na náměstí Republiky kabelku ve které měla peníze a doklady. Operační pracovník paní, která se okamžitě dostavila na služebnu MP, k její nemalé radosti, a po provedení nezbytné administrativy, vše předal.

V čase 12:20 požádal občan, prostřednictvím linky 156, o pomoc při nastartování auta Škoda Fabia, které začalo „stávkovat“ na ulici Čelakovského. Za pomocí startovacího přístroje pomohli strážníci vozidlo zprovoznit, muž nešetřil slovy díků.

Pondělí, 12. duben 2021

V čase 8:20 přinesla na služebnu MP Kolín paní mobilní telefon, který nalezla v ulici Jateční na lavičce. Strážníci provedli dotaz na PČR, zda není telefon nahlášený jako odcizený. Strážníkům se poté podařilo kontaktovat majitele, tomu byl telefon, po provedení nezbytné administrativy, navrácen na služebně MP, kam se pro ztracenou věc dostavil.
V čase 14:28 zjistili strážníci, při prováděné kontrolní činnosti, volně pobíhajícího béžového křížence, který zmateně pobíhal v ulici Třídvorská. Hlídka MP psíka odchytla a převezla do městského útulku.

Neděle, 11. duben 2021

V čase 16:43 hodin volala na linku 156 paní z ulice Větrná s prosbou o pomoc. Uvedla, že má nechodící matku, která právě upadla na zem a ona ji sama nezvládne zvednout a uložit zpět na postel. Na místo se dostavila autohlídka MP, strážníci seniorku zvedli ze země a uložili na lůžko. Přivolání lékařské pomoci bylo s díky odmítnuto.
V odpoledních hodinách přinesla mladá dívka (2008), bydlící v okrese Kolín, na služebnu MP Kolín nalezenou peněženku, která měla vypadnout projíždějícímu motorkáři v ulici Žižkova. Peněženka obsahovala, kromě dokladů a platebních karet, také finanční hotovost v bankovkách a mincích. Prostřednictvím PČR byla provedena lustrace, kterou bylo ověřeno, že peněženka nebyla hlášená jako odcizená. Vzhledem k tomu, že majitel nalezené věci bydlí v jedné z obcí v okrese Kolín, byl požádán starosta této obce o zjištění telefonického kontaktu na majitele peněženky. Muž byl následně operačním pracovníkem MP telefonicky vyrozuměn, nalezenou věc si, po provedení nezbytné administrativy, následně převzal na služebně MP.

Sobota, 10. duben 2021

V čase 19:25 požádal operační OO PČR o prověření jim oznámené události. Na místo v části Kolín 4 se dostavila hlídka MP, zde se ke strážníkům přihlásila oznamovatelka, která uvedla, že přivezla navrátit vnučku její matce. Vzhledem k tomu, že má dcera problémy s alkoholem, je zde obava, že by mohlo dojít k možnému ohrožení bezpečnosti vnučky. Strážníci o situaci vyrozuměli policii a vyčkali na její příjezd. Po celou dobu žena, která byla zjevně pod vlivem alkoholu, na hlídku MP vulgárně pokřikovala z okna svého bytu a vyhrožovala, že si bude stěžovat. Po příjezdu hlídky PČR Kolín žena vyšla z bytu, orientační dechovou zkouškou bylo u ní následně prokázáno požití alkoholu. Celou událost si poté od strážníků převzala hlídka Policie České republiky.
V čase 21:39 oznámil na linku 156 občan, že v ulici U Kostelíčka leží nějaký muž na silnici. Na místě se nacházel zanedbaný muž, který vzezřením připomínal bezdomovce a byl evidentně pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný a odmítl lékařské ošetření, byl strážníky vykázán z místa.
V čase 23:22 oznámil na linku 156 občan, že u sběrného dvora v ulici Sadová někdo přelézá plot a snaží se takto dostat dovnitř. Na místo se k prověření daného oznámení dostavily obě autohlídky MP. V prostoru, který je zabezpečený vysokým oplocením, byl patrný pohyb osob. Jedna osoba byla následně uvnitř sběrného dvora zjištěna. Muž byl vyzván, aby přelezl zpět mimo objekt a prokázal svoji totožnost. Jeden ze strážníků přelezl následně plot a zkontroloval celý objekt, ale další osoby se zde nenacházely. Na dotaz muž z okresu Kolín uvedl, co v tomto uzavřeném, oploceném a zabezpečeném místě dělal. Vzhledem k tomu, že zde bylo důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádež vloupáním, byla do ulice Sadová přivolána hlídka Policie České republiky, která si celou událost od strážníků převzala k provedení dalších opatření. Před příjezdem policie strážníci zabezpečili výše uvedené místo a provedli názornou fotodokumentaci.

Pátek, 9. duben 2021

V čase 10:10 oznámilo na linku 156 několik občanů, že před pekárnou, která se nachází v ulici Pražská, je nějaký opilec, který nadává kolemjdoucím osobám a hlasitě vyřvává. Hlídka MP na místě zjistila muže, který byl lehce pod vlivem alkoholu. Z vyřvávání, které bylo občany nahlášeno jako nevhodné až pohoršující, se vyklubal „zpěv“, texty prezentovaných písní nesly stopy vulgarit. Je však s podivem, že jeho hudební projev a nadání nedokázal nikdo z kolemjdoucích poznat a náležitě ocenit. Muži bylo doporučeno, aby se odebral někam mimo hustě obydlenou část města, kde svůj hudební talent může dále rozvíjet. Muž toto následně udělal.

Čtvrtek, 8. duben 2021

Rozdíl mezi uzeninami a cibulí pozná i malé dítě. V čase 9:54 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců Kauflandu, že v OD na ulici Benešova zastavili osobu, která odcizila zboží. Muž z Kolína, milovník uzenin, zcela záměrně a úmyslně část zboží, a to masné výrobky v hodnotě 989,- Kč, označil etiketou cibule. Masné výrobky následně vyložil na pokladní pás a uhradil, společně s dalším vybraným zbožím. Poté, co byl zastaven pracovníkem ostrahy pro kontrolní přepočítání svého nákupu, vyšlo najevo, že se muž dopustil podvodného jednání, jehož cílem bylo obohatit se na úkor OD Kaufland. Daným jednáním byla vyčíslena škoda, a to na částku 767,- Kč, jako rozdíl nezaplaceného zboží. Muž si od strážníků za přestupek proti majetku vysloužil pokutu, zboží si následně zakoupil, již za skutečnosti odpovídající cenu.
V čase 18:55 bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa Seifertova. Uvedli, že zde mají osobu, která odcizila zboží. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o problémového závislého bezdomovce (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který „znalý kvality“, jako správný sommelier, odborně vybral z regálu dva krabicáky, které ukryl do kabely a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží v celkové hodnotě 48,- Kč odcizí. Muž se strážníkům ke krádeži doznal, za své jednání byl odměněn pokutou. Následně zamáčknul slzu, to když musel odcizené víno navrátit. Další krádež ze stejného obchodního centra byla oznámena v osm hodin večer. Tentokrát muž z Kolína odcizil drogistické zboží v hodnotě 620,- Kč, které uschoval do oděvu a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že ho nezaplatí. Ke krádeži se přivolané hlídce strážníků doznal, událost řešena pokutou vyšší hodnoty, neboť problémový závislý muž nebyl v této činnosti žádným nováčkem.

Středa, 7. duben 2021

„Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí“ – aneb příběh o tom, jak rozumu prostý, avšak lihovin a jiných „návykovek“ plný muž předvedl svoji etudu. Ve večerních hodinách oznámil na linku 156 pracovník ostrahy ČD Kolín, že mají na hale a v prostoru nádraží problémy s bezdomovci, kteří zde dělají nepořádek, močí na nástupišti a řvou. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o dva muže a jednu ženu. Partnerská dvojice narkomanů, která byla bez zakrytých dýchacích cest, se v rámci možností chovala slušně. I když se oba snažili vysvětlit situaci, nebylo jim, pro opilost a „barevné snění“, téměř rozumět. Dýchací cesty si, po upozornění strážníků, zakryli a nepořádek uklidili. Třetí „do party“ se však choval nevhodně, urážky a vulgarismy směroval na vše, „co se hýbalo“, chtěl se prát a neměl nasazenou ochranu dýchacích cest. Vyřvával, že je po čtyřech letech, které trávil ve výkonu trestu, znovu v Kolíně, a rozhodně si tu znovunabytou svobodu hodlá „užít“ a nenechá nikým zkazit. Poté, co zjistil, že s tímto jednáním neuspěje, neboť se zde ve městě vyskytuje dost stálých potížistů a o další členy „ansámblu“ zde nikdo ze slušných občanů nestojí, svého jednání zanechal. Vzhledem k tomu, že nemohl prokázat svoji totožnost, byl předveden, k jejímu zjištění, na služebnu Policie České republiky. Po provedených úkonech strážníci ocenili jeho excelentní výkon, za který by se nemusel stydět ani držitel Ceny Thálie, a odměnili ho pokutou. Následně narkoman, již řádně „zarouškovaný“, opustil služebnu policie se slovy, že už v Kolíně nebude zlobit, protože by zde rád zůstal.

Úterý, 6. duben 2021

Titul „Voňavka dne“ právem náleží muži (1959) z Kolína. Odcizil v Bille Seifertova dvě balení Olomouckých tvarůžků tak, že je nacpal pod oděv a poté se, jako lasička, protáhl za pokladní zónu. Strážníkům se ke krádeži doznal, odměnou mu byla fialovo bankovková pokuta. Zahřáté syrečky si poté zakoupil.
V čase 20:00 hodin se na hlídku strážníků MP Kolín obrátila žena s tím, že jde spáchat sebevraždu. Jednomu ze strážníků vložila do ruky dopis „na rozloučenou“, který adresovala své rodině a začala odcházet směrem k nástupištím. Strážníci ji okamžitě zastavili, promlouvali s ní a velmi opatrně ji uklidňovali. Žena hlídce uvedla, že skokem pod vlak chce vyřešit její dlouhodobé problémy v rodině, závažného charakteru, které byly popsány v dopise a které strážníkům také uvedla. Na místo byla okamžitě přivolána hlídka policie, která si událost převzala k provedení dalších opatření.

Pondělí, 5. duben 2021

V čase 16:08 oznámil na linku 156 občan, že kouká na budovu v ulici Husova, u které visí ze střechy černý tlustý kabel. Hlídka MP provedla kontrolu celého vnějšího pláště budovy domu s pečovatelskou službou, ale žádný visící kabel nezjistila. Operační MP kontaktoval telefonicky oznamovatele s tím, zda by hlídce místo ukázal. Muž uvedl, že je již v trenýrkách, takže již zpět na ulici nepůjde a předpokládá, že hlídka MP snad není slepá a kabel již v životě někdy viděla. Hlídka MP znovu zkontrolovala celý dům, činila tak s největší pečlivostí, ale závada nebyla nalezena. Kabel prostě zmizel.
S telefonickou prosbou o pomoc se na strážníky obrátila paní ze Šumavy. Požádala, zda by strážníci mohli zjistit, proč se jí maminka již tři dny neozývá. Do ulice Na Magistrále se dostavila hlídka MP, která zjistila, že je stařenka vysokého věku v pořádku. Paní uvedla, že má problémy s telefonem.Ten jí strážníci zprovoznili, následně byla o tom, že je maminka v pořádku, informována dcera. Obě ženy velmi děkovaly strážníkům za pomoc a ochotu.

Sobota, 3. duben 2021

V čase 23 hodin zjistil strážník Městské policie Kolín, v tuto dobu již mimo zaměstnání, jak na parkovišti jedné ulice jsou ve vozidle dvě osoby, které se chovají tak, že je zde podezření, že páchají jistou trestnou činnost. Na místo, které sledoval z povzdálí ze svého vozidla, přivolal všímavý strážník kolegy. Autohlídka MP se okamžitě dostavila na místo, obě osoby byly vyzvány k prokázání totožnosti. Muž a žena uvedli, že v tuto dobu čekají na kamarádku, která má přijet vlakem. Strážníci obě osoby upozornili, že je po 21. hodině zákaz pobývat bez důvodu venku. Vzhledem k tomu, že se muž doznal, že vozidlo řídil, i když má vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, bylo zde druhé podezření ze spáchání trestného činu. A do třetice, žena uvedla, že má trest „Zákazu pobytu“, tedy „soudem zakázaný Kolín“, tedy opět „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“. Z tohoto důvodu byla na místo ihned přivolána autohlídka PČR Kolín, která si celou událost od strážníků MP převzala k provedení dalších opatření. A aby toho „nebylo málo“, muž a žena měli pozitivní také testy na jiné návykové látky.

Pátek, 2. duben 2021

V čase 9:30 oznámila paní z části Kolín 2, že ji doma napadla osoba blízká.Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že k fyzickému napadení nedošlo, pouze k verbálnímu útoku. Paní uvedla, že onou osobou blízkou je syn, který s nimi bydlí. Po užití marihuany se dostane do stavu, kdy se vzteká, řve a neovládá se. Přítomné osoby byly strážníky poučeny, jak mohou, dle zákona, postupovat. Všichni shodně odmítli jak přivolání ZZS, tak i hlídky policie.

Středa, 31. březen 2021

V čase 8:20 hodin bylo na tísňovou linku 156 přijato telefonické oznámení od pečovatelky „Domácí péče", která uvedla, že se nachází u klienta v ulici Husova, který spadl na zem a ona ho sama nemůže uzvednout. Na místo se dostavila autohlídka MP, která pomohla muži zpět na invalidní vozík. Muž strážníkům děkoval za pomoc, přivolání ZZS odmítl s tím, že pádem nedošlo k poranění.
Seniorka z Kolína (1948), s bohatou zkušeností s nákupy za „pět prstů“, opět porušila zákon tím, že v Bille – ulice Seifertova odcizila zboží. Žena v minisukni a tričku s výstřihem, která rozhodně nevypadala na „svůj věk“, do kabely ukryla vakuové balení vepřové pečeně a máslo. Poté, v domnění, že je nikým neviděna, prošla s lupem za pokladní zónu, kde byla zastavena ostrahou objektu. Další seniorka (1950), která o dvě hodiny později „nakupovala“ stejným způsobem a ve stejném OC, jako zlodějka v předešlé události, ukryla do objemné kostkované tašky kávu a 4 ks Rio Mare tuňák ve vlastní šťávě, poté prošla za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Obě ženy se ke krádeži zboží strážníkům doznaly, vzhledem k pestrému rejstříků přestupků za krádeže byly obě ženy odměněny velmi vysokými pokutami. Zboží bylo navráceno zpět na prodejnu