Čtvrtek, 4. leden 2018

Při kontrolní činnosti, při které se okrskoví strážníci zaměřovali na kontrolu veřejného pořádku, byly zjištěny nashromážděný odpadky a nepořádek u garáží v ulici Morávkova (rajón č. 4 a 5). V rajónu č. 3 byla zjištěna závada na veřejném osvětlení – rozbitý skleněný kryt na lampě veřejného osvětlení vedle školky Čtyřlístek v ulici Jeronýmova. Nahledané události byly zadokumentovány a budou předány ve smyslu nahledané závady.

V čase 15:35 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od pracovníků OD Billa v OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi chlapce, který odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o nezletilého chlapce z Kolína ve věku 12 let, který si na prodejně strčil do kapsy sladkosti v celkové hodnotě 24,- Kč a prošel za pokladní zónu s nezaplaceným zbožím. Chlapec se ke krádeži zboží doznal. Matka, která byla o události vyrozuměna, si chlapce po dořešení události převzala a byla hlídkou MP poučena o dalším postupu při projednávání této události. Zboží nebylo poškozené, proto bylo vráceno zpět do prodeje.
V čase 16:50 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OD Billa v OC Futurum. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvá osoba (r. 2002) z okresu Kolín odcizila zboží v hodnotě 73,- Kč, to si mladík uschoval do kapsy u oděvu a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že sladkosti odcizí. Mladík se ke krádeži hlídce MP Kolín doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 17:39 hodin požádal, prostřednictvím linky 156, o pomoc muž s maminkou, která upadla a on ji sám neuzvedne. Do ulice Mikoláše Alše se dostavila hlídka MP Kolín, kdy se na místo ve stejný okamžik dostavila také dcera starší ženy. Strážníci paní zvedli ze země a posadili na lůžko. Paní měla zranění na hlavě a na dolních končetinách, proto byla na místo přivolána RZS. Dcera hlídce poděkovala za pomoc s tím, že na lékařskou pomoc již počká sama. Strážníci po tom, co nebyla požadována další pomoc, z místa odjeli.

V čase 17:45 oznámil na linku 156 domovník z „šestnáctipatráku“ a uvedl, že se ve sklepě válí nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost narkomana z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MÚ), kterého poté z místa vykázala. Narkoman si po sobě musel uklidit nashromážděný nepořádek a provizorní lůžko.

Středa, 3. leden 2018

V čase 21:07 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Ovčárecká, že se k ní do domu zaběhl cizí pes. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení a pes (kříženec bílo rezavé barvy) byl převezen do městského útulku.

Úterý, 2. leden 2018

Při kontrolní činnosti, kdy se okrskoví strážníci (rajón č. 3) zaměřovali na dohled nad veřejným pořádkem, byly zjištěny poškozené odpadkové koše, a to v ulici Legerova (u č. p. 11) a před OC Billa – náměstí Republiky. Závady byly zadokumentovány a budou předány na příslušný odbor při MÚ Kolín.

V čase 15:35 hodin byla prostřednictvím linky 156 přijata stížnost od občanů, že se v ulici Moravcova pohybují dva mladíci se psem na volno. Oznamovatelé uvedli, že pes napadá ostatní psy. Hlídka na místě zjistila mladého muže, který měl psa na volno. Průvodce psa se dopustil porušení obecně závazné vyhlášky města, která „volný pohyb“ psů v katastru města zakazuje. Porušení vyhlášky města strážníci vyřešili příkazem na místě – pokutou.

V čase 19:15 hodin bylo přijato telefonické oznámení z OD Billa - náměstí Republiky. Pracovníci uvedli, že v OC přistihli osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z České Lípy odcizil v OD potraviny (maso) v celkové hodnotě 451,- Kč, to si vložil pod bundu a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Vzhledem k tomu, že muž nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Zde bylo lustrací osoby zjištěno, že se z důvodu předešlé majetkové trestné činnosti jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Podezřelou osobu si převzala policie k provedení dalších zákonných opatření.

Pondělí, 1. leden 2018

Bylo přijato na linku 156 telefonické oznámení ohledně použitých injekčních stříkaček, které narkomani odhodili v prostoru ulice Politických vězňů. Strážníci se dostavili na místo oznámení a nebezpečný infekční materiál, v počtu 3 ks, odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace nálezu.

Neděle, 31. prosinec 2017

V čase 08:59 hodin oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice ostrahy haly ČD Kolín, že se na hale válí nějaký opilec a nerespektuje pokyny k opuštění haly. Hlídka MP Kolín povalujícího se muže probudila a zjistila jeho totožnost. Muž z okresu Kolín si poté zakoupil jízdenku a odjel vlakem do místa bydliště.

V čase 08:55 hodin oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice OD Penny Market - ulice V Opletkách, že v OD nalezli v košíku kontejner s injekčními stříkačkami. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo oznámení a od pracovníků převzala kontejner, který bývá používán při „výměnném programu injekčního materiálu“ v zařízeních, kde se pracuje s narkomany nebo ve zdravotnických zařízeních. Kontejner s nebezpečným infekčním materiálem bude předán k likvidaci.

V čase 15:19 volala na linku 156 paní, že v ulici Tyršova je v okně nějaká žena a volá o pomoc. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že o pomoc volá paní velmi vysokého věku, která je zamčená v bytě a nemůže ven. Strážníci místním šetřením zjistili telefonní číslo na dceru stařenky, ta na místo přijela a maminku převzala do své péče. Dcera poděkovala strážníkům za pomoc, nabídnutou pomoc spočívající v přivolání lékaře odmítla s tím, že v případě nutnosti tak učiní sama.

Sobota, 30. prosinec 2017

V čase 11:05 hodin nahlásil na linku 156 oznamovatel, že ve Štítarech u zahrádkářské kolonie pobíhá pes v silnici. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zvíře našla a pokusila se ho odchytit. Pes znalý prostředí zaběhl do zahrádek a následně do branky na dvorek u jedné chatky. Majitelka hlídce sdělila, že pes je notorický útěkář a běhá „za holkama“. Po dořešení události strážníci ženě doporučili, aby byl pozemek lépe zabezpečen a zvíře tak nemělo možnost „potulky“.

V čase 20:03 hodin volala paní z jednoho domu z ulice v části Kolín, že právě vystěhovává svého bývalého druha ze svého bytu, ten se při tom chová vulgárně, nadává jí před jejím synem a ostatními obyvateli domu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci muže, ze kterého byl cítit alkohol poučili, aby zanechal svého jednání vůči družce a místo opustil, nejlépe vozidlem taxi, které si na místo přivolal. Strážníci zároveň poučili ženu o zákonných možnostech – tedy tuto událost, která se udála mezi „osobami si navzájem blízkými“ (žena muže uvedla jako druha), oznámit na místně příslušné přestupkové oddělení města Kolín, k jejímu projednání.

Čtvrtek, 28. prosinec 2017

V čase 19:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OD Tesco. Uvedli, že zadrželi dvě osoby, které zde odcizily zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na základě zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvá osoba (r. 2001) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si mladík z okresu Kolín do batohu ukryl alkohol v hodnotě 2128,- Kč a prošel přes pokladnu bez zaplacení zboží. Mladík se ke krádeži zboží strážníkům doznal, událost byla vyřešena správním trestem – pokutou, a to příkazem na místě. Zboží bylo neporušené a bylo navráceno zpět na prodejnu.
Další osoba mladistvá (r. 2001) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si mladík z okresu Kolín ukryl alkoholické nápoje v celkové hodnotě 1350,- Kč a pronesl zboží za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Vzhledem k tomu, že mladík nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Ke krádeži zboží strážníkům doznal, událost byla vyřešena správním trestem – pokutou, a to příkazem na místě. Zboží bylo neporušené vráceno zpět na prodejnu.

Středa, 27. prosinec 2017

V čase 7:55 hodin volal na linku 156 neznámý muž, že na začátku ulice Veltrubská (na autobusové zastávce) leží na lavici nějaký opilý muž a mohl by prochladnout. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, následně i hlídka policie a RZS, které oznamovatel také zavolal. Jednalo se o problémového závislého bezdomovce ze Slovenska, kterého si, vzhledem k jeho stavu, převzali z RZS a převezli na ošetření do nemocnice.

Úterý, 26. prosinec 2017

V čase 01:30 hodin se s prosbou, prostřednictvím linky 156, na strážníky obrátila paní z ulice Písečná. Požádala strážníky o pomoc při zvednutí nemohoucího manžela na postel. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo muže uložila na lůžko. Muž nebyl zraněný a pomoc s přivoláním lékaře, kterou hlídka MP Kolín paní nabídla, nebyla požadována.

V čase 02:30 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že u č. p. 793 na ulici Jateční nějaký bezdomovec leze do kontejneru na elektroodpad. Hlídka MP Kolín na místě zjistila jí známého arogantního bezdomovce - narkomana, který se pokoušel dostat do kontejneru. Muž byl z místa strážníky vykázán.

Neděle, 24. prosinec 2017

Na Štědrý den bylo v odpoledních hodinách přijato telefonické oznámení od občana, který oznámil pohozené injekční stříkačky v ulici Kmochova – poblíž provozovny Palma. Strážníci se dostavili na místo a tento nebezpečný infekční materiál v počtu 3 ks odklidili do sběrného boxu. Byla provedena fotodokumentace události.

V čase 16:44 hodin bylo přijato od občanů oznámení o vulgárním chování bezdomovců, jejichž skupinka se nachází poblíž jedné z provozoven na Pražské ulici. Hlídka MP Kolín na místě zjistila skupinu závislých bezdomovců, „královnou“ party byla přiopilá žena z místní ubytovny. Strážníci osoby velmi důrazně upozornili, že slušní lidé ctí svátky klidu, přejí si zdraví a štěstí a nechtějí být rušeni tím, komu život plný alkoholu a drog vyhovuje. Následovalo velmi důrazné poučení o dalším chování, nejen v tento slavnostní den, a poté byli všichni vykázání z místa.

Sobota, 23. prosinec 2017

V čase 08:28 hodin oznámil prostřednictvím linky 156 občan, že v ulici Tyršova (šestnáctipatrák) se v 8. patře válí nějaký feťák, který má kolem sebe nastlaný nepořádek. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se opět jedná o stejného arogantního narkomana, který neustále zde ve městě porušuje zákony. Strážníci muže důrazně vykázali z místa, které si po sobě musel důkladně uklidit.

V čase 08:28 hodin oznámil prostřednictvím linky 156 občan, že v ulici Bezručova (v č.p. 866) ve sklepě spí nějaký bezdomovec a obyvatelé žádají o jeho vykázání. Hlídka MP Kolín na místě zjistila problémového závislého bezdomovce, který byl po provedené lustraci prostřednictvím policie a uklizení pelechu vykázán z domu.

Pátek, 22. prosinec 2017

V čase 08:59 hodin oznámil telefonicky na linku 156 zaměstnanec ostrahy objektu bývalé drožďárny, která se nachází na ulici Starokolínská, že v opuštěné vile za objektem drožďárny jsou nějaké cizí osoby. Hlídka MP Kolín na místě zjistila dvě osoby bez domova. Po provedené lustraci osoby prostřednictvím policie byli bezdomovci (muž a žena) z místa důrazně vykázáni.

Čtvrtek, 21. prosinec 2017

Prostřednictvím linky 156 oznámila v čase 18:05 hodin paní z ulice Moravcova, že před č. p. 853 odchytila volně pobíhajícího psa. Po příjezdu na místo si psa - rasa kokršpaněl od paní převzala a převezla do městského útulku.

V čase 22:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici V Kasárnách (č. p. 1021) probíhá v jednom z bytů velmi hlučná oslava. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Slavící osoby byly upozorněny na nutnost dodržovat noční klid, všichni toto pochopili a své jednání zklidnili.

Středa, 20. prosinec 2017

V čase 10:15 hodin spatřila hlídka okrskových strážníků (rajón č. 3), při kontrolní činnosti, v prostoru Karlova náměstí červený batůžek, který se nacházel odložený na lavičce u kašny. Kolemjdoucí paní strážníkům, kteří s opatrností přistupovali k odloženému předmětu, uvedla, že zde odpočívala nějaká třída dětí, a zřejmě zde nějaký žák batoh zapomněl. Strážníci provedli kontrolu batůžku, ten obsahoval svačinu a pití, peněženku s menší finanční hotovostí a lístečkem (kontaktem na maminku). Strážníci na tento telefon zavolali a domluvili se s maminkou, která byla zde ve městě na nákupech, že si batůžek syna (bydliště rodiny v obci v okr. Kolín) převezme u Billy na náměstí Republiky. Strážníci mamince, po nezbytné administrativě, batůžek předali. Paní uvedla, že byl syn dnes zde v Kolíně se třídou na výletě a velmi hlídce děkovala za rychlost a ochotu při předání ztracené věci.

Strážníci se opět zaměřili na kontrolu části města – ulice Slovenská a v okolí restaurace Barborka, kde byly zaznamenány stížnosti na používání zábavné pyrotechniky mládeží.

O půl třetí odpoledne bylo přijato telefonické oznámení od občana, že u zdi nákupního centra Futurum odhodil nějaký feťák injekční stříkačku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která použitou injekční stříkačku odklidila do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál.