Neděle, 11. březen 2018

V čase 11:47 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že přistihli muže, který v OC odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín v OBI odcizil „boční ventil“ v hodnotě 249,- Kč, který uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Muž, který se ke svému jednání strážníkům doznal, naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou, kterou muž na místě uhradil. Zboží bylo nepoškozené, proto bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 13:07 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že se v prostoru dětského pískoviště, které se nachází v parku Komenského, válí nějaký opilec nebo feťák a nemohou si zde hrát děti. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zde nalezla ležícího muže. Muže z okresu Kolín strážníci probudili, za porušení zákona mu byla uložena pokuta příkazem na místě, s tímto muž souhlasil. Po dořešení události byl muž vykázán z tohoto prostoru.

V ulici Kmochova u č. p. 555 nalezl občan tři použité injekční stříkačky, událost nahlásil v čase 16:01 hodin na linku 156. Strážníci tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace nálezu.

V čase 22:10 hod volal na linku 156 správce ubytovny AFK v ulici Brankovická, že tam má opilou ženu z Rumunska, která se vyvaluje na chodbě ubytovny, kde nemá hlášený pobyt a nechce místo opustit. Po příjezdu na místo se hlídka od správce ubytovny dozvěděla, že se žena nachází na pokoji u občanů z Rumunska, je opilá a budí svým nevhodným projevem celou ubytovnu. Žena zde byla cca před rokem ubytovaná, z důvodu nerespektování pravidel pro ubytování jí bylo ubytování vypovězeno. Vzhledem k tomu, že vnitřní řád v tomto ubytovacím zařízení nepovoluje noční návštěvy a opilá žena zde neměla „co dělat“, byla strážníky z ubytovny vykázána. Žena povykovala na odjíždějící hlídku, že chce zpět za svými kamarády, ať ji tam správce nechá a předváděla skvělý herecký výkon – hysterické etudy – „jak se poválet na zemi“ a vzbudit tak svým jednáním a chováním co největší pozornost. Strážníci přivolali na místo lékaře, který rozhodl o umístění opilé ženy na PAZS.

V čase 7:49 hodin bylo přijato oznámení o nalezení injekční stříkačky, kterou narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, odhodil v ulici Kmochova před č. p. 248. Po příjezdu na místo strážníci tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

Na linku 156 bylo v čase 13:50 hodin přijato telefonické oznámení ohledně nálezu použité injekční stříkačky, a to v ulici Moravcova u č. p. 851. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci stříkačku odklidili do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál. Provedena fotodokumentace události.

Sobota, 10. březen 2018

V čase 7:44 hodin volala paní a uvedla, že odchytila psa, který pobíhal v křižovatce ulic Benešova a Na Magistrále. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psíka od paní převzala a převezla do městského útulku.

V čase 12:05 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že našel v ulici Brankovická (u atletického stadionu) použitou injekční stříkačku. Strážníci se dostavili na místo a nebezpečný infekční odpad odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

Mobilní telefon nalezla v odpoledních hodinách žena z okresu Kutná Hora, a to na křižovatce ulic Míru a Mikoláše Alše. Nalezený telefon přinesla na služebnu MP Kolín, kde byla provedena nezbytná administrativa a fotodokumentace události. Majitel ztraceného telefonu se na svůj mobil „prozvonil“, pro nalezenou věc se poté dostavil na služebnu MP Kolín. Po provedení nezbytné administrativy se ztracený telefon dostal zpět ke svému majiteli.

Pátek, 9. březen 2018

V čase 08:55 hodin volala na linku 156 paní, že v zadní části domu - ulice Rimavské Soboty u č. p. 960 leží injekční stříkačka s hnědo - červenou tekutinou. Po příjezdu na místo strážníci odklidili stříkačku do sběrného boxu na nebezpečný infekční materiál. Provedena fotodokumentace události.

V čase 10:55 hod volala na linku 156 žena a uvedla, že mezi školami v ul. Prokopa Velikého leží na zemi nějaká žena a spí. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o místní problémovou narkomanku (adresa pobytu hlášená na MÚ Kolín). Žena byla strážníky probuzena a vykázána z místa.

V čase 12:40 hodin volali asistenti prevence kriminality – Bezpečný Kolín, že na kolínském nádraží na prvním nástupišti (směr Pardubice) leží u poštovního vagonu injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která infekční materiál odklidila do sběrného kontejneru.

V čase 14:35 hodin bylo hlídce MP Kolín, která vykonávala pochůzkovou kontrolní činnost Karlově náměstí oznámeno ženou, že před chvílí procházela Komenského parkem, kde jsou nějaké divné osoby, které vulgárně pokřikují na kolemjdoucí občany. V parku zjistila hlídka MP Kolín celkem čtyři problémové bezdomovce - narkomany, kteří zde ve městě zákony a slušné chování na veřejnosti nerespektují. Strážníci osoby poučili o tom, že nikdo není zvědavý na to, aby svým chováním obtěžovali slušné občany. Poté byli důrazně (dva muži a dvě ženy) z místa vykázáni. Výzvu strážníků narkomani uposlechli a místo opustili.

Čtvrtek, 8. březen 2018

V čase 11:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si za svrchní oděv ukryla zboží, které poté nezaplatila. Jednalo se o vakuované maso a vlhčené ubrousky, celková hodnota odcizeného zboží činila 339,60 Kč. Zboží žena pronesla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. K tomuto se přivolané hlídce strážníků doznala. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 17:06 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že u plakátovací plochy, která se nachází poblíž restaurace Barborka – ulice Dělnická, leží injekční stříkačka. Strážníci ji po příjezdu na místo odklidili do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Byla provedena fotodokumentace nálezu.

Středa, 7. březen 2018

V čase 19:00 hodin oznámil telefonicky na tísňovou linku pracovník ostrahy ČD Kolín, že se na 4. nástupišti válí nějaký opilec. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila muže a to v takovém stavu opilosti, kdy ohrožoval na životě nebo zdraví sebe, popřípadě jiné osoby. Na místo byla z tohoto důvodu přivolána RZS, která si muže převzala a převezla do kolínské nemocnice.

Úterý, 6. březen 2018

V čase 09:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Billa - Futurum. Uvedli, že zadrželi osobu, která je podezřelá z krádeže zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prodejně odcizil Red Bull v hodnotě 34,90 Kč, který uschoval a prošel za pokladní zónu bez jeho zaplacení. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání strážníkům doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji.

V čase 23:23 hodin bylo přijato oznámení na rušení nočního klidu, ke kterému má docházet v jednom z bytů v ulici Antonína Kaliny. Hlídce MP Kolín na místě otevřel oznamovatel, který označil byt, kde hrála hodně hlasitá hudba. Majitelka bytu, která strážníkům otevřela, byla upozorněna, že se tímto jednáním dopouští přestupku proti veřejnému pořádku - rušení nočního klidu. Paní se omluvila a hudbu okamžitě vypnula. Událost byla vyřešena napomenutím s upozorněním na další postup, pokud by se stejná situace opakovala.

Pondělí, 5. březen 2018

V ranních hodinách bylo přijato oznámení od ostrahy haly ČD, že se v prostoru haly povaluje nějaký muž a nechce místo opustit. Po příjezdu na místo strážníci zjistili jim velmi dobře známého problémového narkomana z okresu Kolín. Vzhledem k tomu, že muž nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Poté byl důrazně strážníky upozorněn, že se na hale nebude zdržovat, pokud nebude těchto prostor využívat jako řádný cestující, s platnou jízdenkou a za účelem využití vlakové přepravy.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byla okrskovými strážníky (rajón č. 3) zjištěna závada na zámkové dlažbě chodníku, který se nachází v ulici Roháčova. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 17:37 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Slovenská (u č. p. 890) leží u lampy veřejného osvětlení použité injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo sebrala 4 ks injekčních stříkaček a umístila je do boxu na nebezpečný infekční materiál. Provedena fotodokumentace nálezu.

Sobota, 3. březen 2018

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistila hlídka strážníků poškozené dopravní značení „Dej přednost v jízdě“. Byla provedena fotodokumentace nahledané události, která byla předána ve smyslu nahledané závady na příslušný odbor při MÚ Kolín.

Pátek, 2. březen 2018

V čase 12:47 hodin volal na linku 156 občan a oznámil, že u restaurace, vedle radnice na Karlově náměstí, leží nějaký přiopilý muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že na výloze restaurace leží muž. Strážníci muže probudili, vzhledem k tomu, že neměl doklad, kterým by prokázal svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Poté bylo muži z okresu Frýdek – Místek vysvětleno, že je toto chování na veřejnosti nežádoucí. Muž vše pochopil a uvedl, že půjde na nádraží a odcestuje domů.

V odpoledních hodinách oznámil muž, který nakupoval v Penny Marketu v ulici V Opletkách, že jsou u vchodu do prodejního prostoru poházené použité injekční stříkačky. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Byla provedena fotodokumentace události.

Čtvrtek, 1. březen 2018

V čase 11:22 hodin volal občan, který čekal v prostoru zastávky ČD - ul. Nad Zastávkou, že na rondelu spí nějaký opilý mladík. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která oznámení prověřila. Na místě se nacházel mladý muž, který byl v takovém stavu opilosti, že nebylo možno ho vzbudit. Z důvodu ohrožení na životě zdraví osoby byla na místo přivolána RZS, která si mladíka převzala do péče a převezla do nemocnice.

Středa, 28. únor 2018

V čase 13:30 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že v jednom z domů v části Kolín 5 dochází k rozepři mezi bývalými partnery a situace se zdá být „dosti vyhrocená“. Strážníci se dostavili na místo, mladá dívka se svým současným partnerem uvedli, že se jednalo situaci - odvoz věcí a vystěhování bývalého přítele, ten však situaci nezvládl a slovně napadal svého „následovníka“. Před příjezdem hlídky MP Kolín muž však urychleně místo vozidlem opustil, strážníci přítomné osoby poučili o zákonných možnostech v případě, kdyby se situace opakovala.

Úterý, 27. únor 2018

V dopoledních hodinách bylo přijato oznámení od občana, že se k nim do domu v ulici Mikoláše Alše zaběhl menší psík. Po příjezdu na místo si hlídka MP Kolín rezavého křížence převzala a převezla do městského útulku.

V čase 19:45 hodin bylo přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - ulice Seifertova. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z okresu Kolín si do bundy uschoval salám za 129,90 Kč + kávu za 119,90 Kč, poté prošel přes pokladní zónu s úmyslem toto zboží nezaplatit. Ke krádeži zboží se strážníkům doznal. Vzhledem k tomu, že muž u sebe neměl doklad, kterým by mohl prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění.
Lustrací na policii bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná, vzhledem k předešlé trestní minulosti mladíka, o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Podezřelou osobu si policie od strážníků převzala, k provedení dalších úkonů.

V čase 10:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OD Billa - Futurum. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový narkoman (adresa pobytu hlášená na MÚ Kolín) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si dal do batohu zboží v celkové hodnotě 908,70 Kč a prošel pokladní zónou bez jeho zaplacení. Jednalo se o potraviny – převažovaly drahé rybí konzervy. Podezřelá osoba ze spáchání přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla strážníky vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo jako nepoškozené navráceno k dalšímu prodeji.

Pondělí, 26. únor 2018

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman, po aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Vávrova (poblíž č. p. 668). Byla provedena fotodokumentace nálezu, který strážníci odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad.

Neděle, 25. únor 2018

Na linku 156 přijato oznámení od ostrahy Lučebních závodů, že jim tam nějaký pán přivedl nalezeného malého psa. Tento pes jim však utekl do areálu a oni ho nemohou odchytit. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která psa odchytla a převezla do útulku.

Na linku 156 oznámil občan pohozenou injekční stříkačku, která se nachází u „Letního kina“ v ulici Kutnohorská. Nebezpečný infekční odpad odklidili strážníci do sběrného boxu.

V čase 9:50 hodin bylo přijato několik oznámení na linku 156, kde občané oznamovali volně pobíhajícího psa v ulici Masarykova, poblíž Vodního světa. Uvedli, že psa nemůže nikdo odchytit. Společnými silami se o to občané pokoušeli i za pomoci „psí slečny“, ani to však nepomohlo, zřejmě se psíkovi nelíbila. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, která učinila pokus o odchyt psa, ale také bez úspěchu. Velkým překvapením nejen pro strážníky, ale i pro přítomné občany, byla „akce“ žáka páté třídy z 1. ZŠ, ke kterému psík přiběhl, mazlil se a Lukáš psa (za souhlasu přítomné maminky) tak bez problému odchytil. Lukášovi strážníci velmi poděkovali a malého psího tuláka odvezli do městského útulku.