Neděle, 8. červenec 2018

V čase 22:00 hod bylo na linku 156 telefonicky oznámeno občanem, že jsou u jednoho z bytů (v ulici Antonína Dvořáka) otevřené vstupní dveře. Muž uvedl, že to zřejmě vypadá, že si je soused zapomněl při odchodu zavřít. Na křik nikdo neodpovídá, zřejmě není nikdo doma a on že se právě vrátil z dovolené a všiml si toho, telefon mu soused nezvedá. Hlídka na místě zjistila, že dveře otevřené jsou, ale žádné násilné vniknutí do bytu nebylo na dveřích patrné. Strážníci se dovolali muži a informovali ho o nastalé situaci. Muž uvedl, že je momentálně mimo republiku, ale že má v domě kamaráda, kterého tam pošle a poprosí ho, aby mu byt zkontroloval. Muž byt zkontroloval a uzamkl náhradními klíči. Muž poté volal hlídce MP Kolín s tím, že je vše v pořádku a děkoval za upozornění a pomoc.

Sobota, 7. červenec 2018

V čase 0:45 hodin požádala paní z ulice Husova o pomoc, protože v bytě upadla a sama nemůže vstát. Na místo byla také přivolána zámečnická pohotovost, byt byl otevřen a strážníci stařenku, která nebyla zraněná, uložili do postele.

V čase 14:30 oznámili dva mladíci, že za halou BIOS ve Vávrově ulici našli injekční stříkačky. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která po příjezdu na místo událost zadokumentovala, osm použitých injekčních stříkaček, které zde nalezla, umístila do přepravního kontejneru na nebezpečný infekční materiál.

Bylo přijato telefonické oznámení ohledně použité injekční stříkačky, kterou odhodil narkoman po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Na Magistrále (u č. p. 651). Provedena fotodokumentace nálezu, který byl poté odstraněn do kontejneru na nebezpečný infekční odpad.

Pátek, 6. červenec 2018

V čase 05:40 hodin zjistila hlídka MP Kolín, která prováděla kontrolu prostoru u garáží Cihelna, že zde vedle komunikace hoří dřevěná paleta. Informace ohledně požáru byla předána HZS Kolín, hasiči po příjezdu na místo požár zlikvidovali.

V čase 00:24 hodin oznámil na linku 156 občan, že na železničním přejezdu (u restaurace Rozkoš - ulice Tovární) leží v kolejišti plastová popelnice. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci plastový kontejner odklidili z kolejiště.

V čase 13:15 hodin bylo na služební linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která v Tescu odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Muž z Havířova opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OC Tesco vypil 2 PET láhve červeného vína v celkové hodnotě 66,- Kč a prošel přes pokladnu, aniž by toto uvedené zboží řádně zaplatil. Muž se ke krádeži zboží strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.

V čase 15:50 hodin oznámila paní z ostrahy firmy Draslovka, že v objektu za Draslovkou něco dýmá. Strážníci se po příjezdu na místo zkontaktovali s ostrahou vrátnice, paní uvedla, že je jejich objekt v pořádku, ale jedná se o objekt mimo areál. Strážníci prověřili místo, kde v prostoru polorozpadlého skladu s garáží přespávají osoby bez domova. Hlídka MP Kolín zde nalezla známého muže bez domova, který si ohříval jídlo. Hlídka muži domluvila, ten uposlechl a vše uhasil.

Čtvrtek, 5. červenec 2018

V čase 01:48 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní bydlící v ulici V Kasárnách, že jí do bytu teče voda. Paní uvedla, že se zřejmě jedná o závadu vzniklou v obydlí ve vyšším patře. Hlídka MP Kolín se po příjezdu na místo snažila dozvonit na majitele bytu, kde vznikla závada, ale toto nebylo možné. Strážníci poté zjistili na muže telefon, ale telefonní číslo bylo nedostupné. V celém domě byl uzavřen přívod vody, strážníci dále zjistili telefon na syna muže. Ten uvedl, že jsou s otcem na dovolené mimo republiku. Strážníci muže informovali, že bude z důvodu havárie otevřen jeho byt a uzavřen přívod vody. Dále byla podána informace, že nové klíče od bytu budou až do příjezdu uloženy na služebně MP Kolín. V nočních hodinách se na služebnu dostavil majitel bytu, který si vyzvedl nové klíče a velmi děkoval všem zúčastněným za pomoc.

V čase 03:58 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že v jednom z bytů v ulici Bachmačská dělají nájemníci hrozný hluk, toto není první případ a občané si stěžují. Po příjezdu na místo hlídku kontaktovali oznamovatelé a označili, kde dochází k problémům. Oznamovatelé dále strážníkům uvedli, že se jedná o mladé lidi, kteří se navracejí v podnapilém stavu v ranních hodinách z restaurace a poté se v bytě hádají. Osoby byly strážníky poučeny o způsobu řešení - sankcí v případě, pokud budou v tomto jednání pokračovat.

V čase 12:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC Kaufland zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Havířova naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil 2x zmrzlinu v celkové hodnotě 39,80 Kč, přímo v prostoru prodejny dále odcizil 2 x lahvičku čistidla na sklo Iron v celkové hodnotě 27,80 Kč, které vypil. Podezřelý z přestupku se doznal ke krádeži zboží, které bez zaplacení pronesl za pokladní zónu, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – uložením pokuty.

Středa, 4. červenec 2018

V čase 5:45 hodin požádala telefonicky na linku 156 o pomoc paní, která bydlí v ulici Husova. Uvedla, že k ránu v bytě upadla, nemá nic zlomeného, ale nemůže vstát. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že paní má u vstupních dveří klíče v zámku. Strážníci přivolali na místo zámečnickou pohotovost, aby její pracovník byt otevřel. Strážníci ženu uložili zpět na lůžko. Vzhledem k tomu, že žena nebyla zraněná, odmítla přivolání lékařské pomoci. Paní děkovala hlídce MP Kolín za pomoc.

V čase 9:00 hodin požádala telefonicky na linku 156 o pomoc paní, která bydlí v ulici Okružní. Uvedla, že jí doma upadl nemohoucí přítel a požádala o pomoc se zvednutím ze země. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která muže zvedla ze země a uložila do postele. Paní strážníkům velmi děkovala za rychlou a vstřícnou pomoc.

Bylo přijato telefonické oznámení od pracovnic „oddělení hmotné nouze“ ohledně problémové rodiny, která v prostoru úřadu nadává úředníkům. Po příjezdu do budovy úřadu (Karlovo náměstí č. p. 44) byli problémoví klienti strážníky upozorněni, že se zde budou chovat slušně. Rodina, kterou strážníci „umravnili“, poté odešla.

V čase 16:55 hodin bylo přijato oznámení o nálezu kabelky občanem před prodejnou Kaufland. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že kabelku ponechala nakupující v nákupním vozíku. Během řešení nálezu se na infocentrum OC Kaufland dostavila paní, která prokázala, že zapomenutá věc je její. Po provedení nezbytné administrativy a fotodokumentace byla paní nalezená kabelka předána.

Úterý, 3. červenec 2018

V čase 10:20 hodin bylo oznámeno na linku 156, že u lavičky v ulici Dělnická (u č. p. 802) leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

V čase 10:35 hodin na linku 156 učinili oznámení zaměstnanci potravin Andílek (v ulici Benešova). Uvedli, že v prostoru prodejny našli peněženku. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která po provedení nezbytné administrativy převzala nalezenou věc. Peněženka obsahovala doklady mladíka z okresu Kolín. Strážníci provedli šetření, zjistili jeho telefonní číslo, nebylo však možno se s mužem zkontaktovat. Nález byl proto předán na MÚ Kolín – „Ztráty a nálezy“.

Ve večerních hodinách bylo přijato telefonické oznámení od vedení sociálního zařízení pro seniory, které se týkalo pohřešování jednoho z jejich klientů. Strážníkům byl poskytnut popis muže, který se nevrátil zpět do zařízení. To opustil v dopoledních hodinách z důvodu účasti na smutečním rozloučení kamaráda. Dle informací rodiny zemřelé osoby se muž smutečního rozloučení zúčastnil. Do pátrání po osobě se zapojila autohlídka MP Kolín a Policie ČR. Krátce před 23. hodinou byl pohřešovaný muž nalezen hlídkou MP Kolín na Obecním dvoře. Muž byl v pořádku a nezraněn. Strážníci o tomto vyrozuměli vedení sociálního zařízení, vzhledem k tomu, že se muž pohybuje za pomoci invalidního vozíku, byl autohlídkou MP Kolín převezen zpět do zařízení.

Pondělí, 2. červenec 2018

V čase 14:42 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně ženy, která je podezřelá z krádeže zboží v DM drogerii v OC Futurum. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prodejně odcizila drogistické zboží (toaletní papír, ubrousky a krém) v celkové hodnotě 443,20 Kč. To si po příchodu do prodejny prohlížela jako běžný zákazník, poté si vybrané zboží vložila do igelitové tašky a prošla pokladní zónou bez jeho řádného zaplacení. Podezřelá z přestupku proti majetku se ke svému jednání doznala, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty.

Ve večerních hodinách bylo přijato na linku 156 telefonické oznámení od občana, že na Karlově náměstí je v bankomatu neodebraná finanční hotovost. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. V bankomatu se nacházela finanční hotovost určité výše. Strážníci na místě pořídili fotodokumentaci a hotovost zajistili. Následující den byl učiněn dotaz na vedení banky, ke zjištění jejich klienta, který zde v daném čase provedl uvedenou transakci, hotovost byla předána bance.

Ve večerních hodinách bylo na linku 156 přijato oznámení, že v ulici Benešova (u domu č. p. 245) leží u vrat opilý muž. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Muž byl v takovém stupni opilosti, že se ho strážníkům nepodařilo probudit. Na místo byla z důvodu ohrožení na životě a zdraví osoby přivolána RZS, muž byl následně předán do péče lékařů.

Sobota, 30. červen 2018

V čase 11:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil čokoládovou tyčinku v hodnotě 14,90 Kč, kterou uschoval a prošel za pokladní zónu bez zaplacení zboží. Muž se hlídce MP Kolín ke krádeži cukrovinky doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – uložením pokuty. Zboží bylo jako nepoškozené navráceno k dalšímu prodeji.

V čase 18:20 hodin oznámil osobně na služebně MP Kolín občan, že na novém mostě je nějaký muž, který se tam hádá s ženou a „připadá mu, že chce skočit z mostu“. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila skutečný stav věci. Muž z okresu Pardubice strážníkům uvedl, že se pohádal s přítelkyní, ale rozhodně nehodlá „skončit se životem“. V této části města se nachází z důvodu návštěvy příbuzné, která bydlí na Zálabí.

Pátek, 29. červen 2018

V čase 10:13 hodin bylo přijato na linku 156 telefonické oznámení od zaměstnanců Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zadrželi v OC osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová narkomanka z Peček naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si dala do kabelky zboží (alkoholické nápoje) v celkové hodnotě 268,80 Kč a prošla přes pokladní zónu bez zaplacení. Přivolané hlídce MP Kolín se žena, strážníkům známá porušováním zákonů, ke krádeži doznala. Přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – uložením pokuty vyšší hodnoty. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

V čase 14:25 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občanky, že kolem restaurace U Pavlíčků (v ulici Na Výfuku) pobíhá volně černý pes. Na místo byla vyslána autohlídka MP Kolín, která volně pobíhajícího psa odchytla a převezla do městského útulku. Pejsek měl čip, dle kterého bylo poté možno zjistit majitele. Další ztracený psík pobíhal ve večerních hodinách v prostoru ulice Masarykova. Prostřednictvím linky 156 toto oznámení učinil občan. Strážníci pejska odchytli, vzhledem k tomu, že měl na obojku registrační známku, bylo možno z evidence dohledat majitelku. Té byl poté malý tulák předán

Čtvrtek, 28. červen 2018

Při kontrolní činnosti okrskových strážníků (rajón č. 5), která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, byla zkontrolována „Schránka důvěry“. V ní byla nalezena peněženka s menší finanční hotovostí + doklady. Vzhledem k tomu, že nebylo možno kontaktovat majitele, byla peněženka s uvedeným obsahem odevzdána na MÚ Kolín – „Ztráty a nálezy“. Dále byl nalezen ve schránce důvěry nalezen mobilní telefon. Vzhledem k tomu, že tento předmět nebyl hlášený na policii jako odcizený, byl telefon také odevzdán na MÚ Kolín - „Ztráty a nálezy“.

Středa, 27. červen 2018

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci nepořádek v prostoru odpočívadla u cyklostezky – ulice Brankovická. Jedná se o odpadky z nedopalků cigaret a střepy, dále jsou v tomto místě pomalované stěny altánku, lavičky a stolek. Byla provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 17:16 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v prodejně Billa v OC Futurum zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z České Lípy odcizil láhev sektu v hodnotě 130,- Kč, kterou uschoval a pronesl za pokladní zónu bez zaplacení. Vzhledem k trestní minulosti muže se v tomto případě jednalo o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Na místo byla přivolána hlídka policie, která si celou událost od strážníků převzala k provedení dalších opatření.

V čase 20:08 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa. Uvedli, že v prodejně Billa na náměstí Republiky zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Bohumína naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil zboží v celkové hodnotě 63,30 Kč. Jednalo se o uzenou makrelu, hřbitovní svíčku a hořčici. Toto zboží si vložil do kapes u kalhot a prošel přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce strážníků se ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 14:10 hodin bylo přijato na linku 156 telefonické oznámení od zaměstnanců prodejny společnosti PRAMEN CZ a.s. Uvedli, že v potravinách na ulici Masarykova zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína (adresa pobytu na ohlašovně MÚ) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil dva kusy kávy Nescafé v celkové hodnotě 299,80 Kč. Kávu ukryl do batohu a poté prošel pokladní zónou bez zaplacení zboží. Muž se hlídce MP Kolín ke krádeži doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – uložením pokuty.

Úterý, 26. červen 2018

V čase 9:00 hodin oznámila na linku 156 správcová z ubytovny na Ovčárecké ulici, že má na ubytovně problém s jedním opilým ubytovaným. Hlídka na místě zjistila podnapilého muže z Přerova, který seděl na schodech před ubytovnou. Hlídka muže upozornila na řád ubytovacího zařízení a nevhodnost jeho chování. Poté na žádost paní správcové strážníci asistovali při vyklízení pokoje, muž si poté všechny věci odnesl mimo areál ubytovny.

V čase 9:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy – Billa Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž (adresa pobytu hlášená na úřadovně MÚ Kolín) naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si v oddělení s cukrovinkami vzal čokoládu v hodnotě 26,- Kč a uschoval ji v kapuci u bundy. Poté prošel pokladní zónou bez zaplacení tohoto zboží. Muž se ke krádeži zboží doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou.

Pondělí, 25. červen 2018

V čase 1:20 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnankyně nemocnice Kolín. Paní uvedla, že v areálu nemocnice mají bezdomovce, který odmítá opustit tento prostor. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která muže, který se povaloval na zemi, vykázala. Vzhledem k tomu, že je osoba muže strážníkům neznámá, bude se zřejmě jednat o „nového bezdomovce“, který pochází ze Zruče nad Sázavou.

V čase 07:34 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan a uvedl, že nalezl „u majáku“ pod lavičkou, v prostoru Kmochova ostrova, injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo sebrala použitou injekční stříkačku, nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru.

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci, v prostoru ulice Míru (u č. p. 827), uražené dopravní značení DZ C3a „Přikázaný směr zde vpravo“. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

V prostoru ulice Mlýnská (u č. p. 1490/1) nalezli v dopoledních hodinách okrskoví strážníci (rajón č. 4) použitou injekční stříkačku, kterou zde odhodil narkoman po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. Budou zde prováděny časté kontroly- z důvodu zde se vyskytujících problémových závislých osob.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli okrskoví strážníci (rajón č. 4) použitou injekční stříkačku, kterou po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky odhodil narkoman v prostoru ulice Ovčárecká (u č. p. 535). Provedena fotodokumentace události, nebezpečný infekční materiál odklidila autohlídka MP Kolín do sběrného kontejneru.

V čase 13:32 hodin oznámil na linku 156 občan, že v Kolíně - Štítarech (u fotbalového hřiště) volně pobíhá velký pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla psa rasy český fousek. Pes byl bez identifikace, dle které by bylo možno zjistit majitele, proto byl převezen do městského útulku.

Neděle, 24. červen 2018

V čase 12:15 hodin oznámil na linku 156 občan, že u nového pítka, které je umístěno u lávky v ulici Brankovická, leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci na místě nebezpečný infekční materiál nalezli a odklidili do sběrného kontejneru.

V čase 14:35 hodin oznámil na linku 156 občan a uvedl, že se při výjezdu na parkoviště u Futura nacházejí použité injekční stříkačky. Strážníci se dostavili na místo do ulice Rorejcova a odklidili do sběrného kontejneru tři kusy nebezpečného infekčního materiálu. Provedena fotodokumentace události.