Městský kamerový systém

Praktický význam použití kamerového systému

  1. prevence protiprávních jednání na veřejných prostranstvích v obci,
  2. adekvátní rychlá reakce na vznik případné protiprávní či krizové situace (bezodkladné upozornění např. obecní policie, Policie ČR, HZS, LZS, případně dalších složek a event. koordinace jejich činnosti např. prostřednictvím dohledového, poplachového a přijímacího centra nebo jeho části – dříve tzv. „pult centralizované ochrany“),
  3. schopnost předávat konkrétní údaje získané kamerových systémem pro potřebu zejména správního či trestního řízení jako důkazní prostředek

Ve smyslu ustanovení § 24b, odst. 2, zákona o obecní policii jsou-li zřízeny stálé automatické technické systémy, které pořizují audiovizuální záznamy, je povinností obecní policie o zřízení takových systémů vhodně informovat.

Mapa rozmístění kamer městského monitorovacího systému

Úsekové měření rychlosti

Statické měřiče rychlosti pro měření doby průjezdu vozidla úsekem vozovky. Kamery na vjezdu a výjezdu sledovaného úseku detekují vozidlo v celé šířce jízdního pruhu, bez nutnosti dalších čidel a pořizují detailní snímky registrační značky a řidiče.
Výpočetní jednotka porovná registrační značku stejného vozidla na vjezdu a výjezdu ze sledovaného úseku a vypočítá dobu průjezdu.
Zpracovaná data jsou přenášena na pracoviště kontrolního a správního oddělení Městské policie Kolín, kde jsou vyhodnocena a postupována k projednání místně a věcně příslušnému správnímu orgánu, kterým jsou silniční správní úřady.

Zařízení monitoruje provoz v lokalitách:

Kontrola parkování v Pražské ulici

Automatizovaný kamerový systém ke kontrole dodržování povinností plynoucích ze stanoveného dopravního značení v ulici Pražská bude spuštěn ve středu 9. 2. 2022.

V úseku od pekařství Hankovec až po křižovatku s ulicí Na Hradbách může na uvedenou dobu (20 minut) zaparkovat každý, kdo potřebuje. Bohužel se ukázalo, že velké množství řidičů tento omezený čas nerespektuje, automobil zde odstaví i na několik hodin. Dobu parkování od středy 9. 2. 2022 začne "naostro" hlídat nový instalovaný kamerový systém.

Jde o tři kamery vybavené softwarem, který je schopný rozpoznat registrační značku vozidla, vyhodnotit dobu jeho parkování a data o provinilcích poté předávat městské policii. Systém uvdedla do provozu kolínská firma SPEL, a.s., která již ve městě instalovala několik chytrých řešení. Záměrem není rozdat co největší množství pokut, ale zpřístupnit tuto lokalitu všem řidičům, kteří potřebují v centru Kolína na krátkou chvíli zastavit.

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu