Tiskové zprávy a aktuality

Středa, 27. červenec 2022

Červencový kaleidoskop vybraných událostí MP Kolín

První prázdninový měsíc se zdárně blíží ke svému konci. Sluníčko mění některé „bledé tváře“ na tváře barvou příbuzné s náčelníkem kmene Apačů. I bez oblak střelného prachu a ržání divokých koní. I když by se mohlo zdát, že v této době okurková sezóna vrcholí, setkávají se hlídky MP Kolín, také v tomto čase, s občasnou akční podívanou.

Co by to bylo za měsíc bez opilců, místních i přespolních. V dopoledních hodinách si operační pracovník stálé služby, prostřednictvím kamerového systému, povšiml muže, který si způsobně ustlal na čtvrtém schodu u vstupu do hlavního vchodu budovy MP Kolín, kde ležel a chladil se. Kdyby znal hlášku pana Pávka, že pivo ze sedmého schodu má tu nejlepší teplotu, mohlo mu být ještě lépe. „To mi řekni Karle, jak jsi přišel na to, že na sedmým schodu to má tu nejlepší teplotu… Dlouhodobým zkoušením, na šestým je teplý, na osmým přechlazený.“ Sluníčko začalo předvádět svoji sílu a mladého muže začaly dopékat jeho paprsky. Situaci zachránili příchozí strážníci, jejichž verbální pokusy o jeho probuzení byly po několika minutách úspěšné. „Není mrtvý, jenom spí“, jak by konstatoval Old Shatterhand, kdyby byl na místě. Mladík změnil čtvrtý schod za přilehlý chodník a po předložení dokladu totožnosti odkráčel směr domov.

Okrasou plochy před nádražím a autobusovým nádražím bývají zde ve městě květinové pyramidy. Pozorné oko občana může v tomto místě objevit také několik zajímavostí….koleje, nástupiště, pražce, vlaky i lidi. Pravidelné kontroly hlídkami strážníků jsou zde na denním pořádku. Pochopitelně, ne kvůli těm pražcům, ale ohledně zdejším, prostory okupujícím, „ozdobám“ v podobě osob, jak říkáme „nepřizpůsobivým“. Tentokrát byl prostor autobusové zastávky ozdoben již zdomácnělým problémovým bezdomovcem, který usnul, při troše fantazie, v takřka jogínské poloze. Poté, co byl probuzen, předvedl hlídce Pada-hastasana, tedy ruce u chodidel. Strážníci zjistili, že tato poloha není známkou jeho zdravotní indispozice, ale k její vychytané dokonalosti přispěla láhev čehosi, co při troše fantazie připomínalo červené víno. Poté, co si znovu opakoval základy chůze, tedy krok sun krok a provizorní lože uklidil od odpadků, místo opustil.

Nebezpečná situace byla, v rámci součinnosti hlídky MP a hasičů, vyřešena v prostoru poblíž dětského hřiště v ulici Benešova. Všímavý občan na linku 156 oznámil, že se u jednoho stromu ulomila velká větev, která visí a hrozí zde, že by na někoho zde procházejícího mohla spadnout. Poté, co byla větev hasiči, za pomocí výškové techniky odstraněna, bylo následně zlikvidováno i hnízdo sršní, jehož obyvatelky, vyrušené přízní hasičů, začaly nebezpečně vířit.

Kradlo se a bohužel se krást bude. Málokdy se stane, že je uplynulý den bez oznámení zaměstnanců obchodů a supermarketů, že je navštívili nevítaní zákazníci. Tedy ti, kteří nějak opomněli, že se za zboží musí zaplatit. Důvody, proč tak činí, jsou rozličné. Ve většině případů je hlavním cílem finanční zisk, někdy i potřeba svlažit hrdlo něčím ostřejším. K tomu, aby se zloději „nákupu za pět prstů“ zbavili a získali tak použitelnější měnu, potřebují další článek napomáhající k vytouženému zisku – toho, kdo kradený „tovar“ koupí.
Supermarketem měsíce by zřejmě byl vyhlášen ten na náměstí Republiky, neboť pro zboží, nejen v podobě alkoholu, se nejčastěji chodilo právě tam. Ať to byl rum za 280,- Kč, zde si zloděj sám pro sebe chtěl dopřát něco jiného, než je klasický Tuzemák.
Opět ten samý market a opět alkohol, tentokrát rum za 399,- Kč a láhev Chardone za 499,- Kč. Zřejmě znalec, i když se jednalo o klasického a stálého obyvatele squatu.
A do třetice, tentokrát, díky slušně vybudované „majetkové minulosti“, si zloděj za „pikantní špekáčkový salám“ za 38,- Kč odlehčil pomyslnou peněženku o pět fialových bankovek.
Rekordmanem a smolařem měsíce je narkoman s trvalým pobytem hlášeným na ohlašovně na MěÚ Kolín. V tom samém supermarketu odcizil drogistické zboží v hodnotě 2699,- Kč. Lustrací podezřelého z krádeže bylo zjištěno, že se jedná o osobu v pátrání policie. Z tohoto důvodu muž byl, po dořešení přestupku proti majetku, předveden na služebnu policie, kde si ho z výše uvedeného důvodu převzal službu konající policista.
Závěrem ještě zmíním máslo za 62,90 Kč, které uvízlo za nehty problémovému muži z Kolína. Zdali ho bezdomovec chtěl použít místo opalovacího krému, popřípadě na letní ovocný koláč, hlídka nezjišťovala.

str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí MP Kolín

Pondělí, 20. červen 2022

Strážníci Městské policie Kolín darovali dětem ze 3. ZŠ Kolín čtyři andulky vlnkované

V průběhu měsíce května 2022 byla v areálu školního arboreta 3. ZŠ Kolín slavnostně odhalena voliéra, ve které bylo umístěno několik nových ptačích obyvatel – andulky vlnkované a křepelky. Strážníci Oddělení prevence kriminality, kteří zde na škole prováděli preventivní činnost, se od vedení školy dozvěděli nemilou věc. V průběhu několika dnů došlo opakovaně ke krádeži andulek, nejprve zloděj odcizil jeden pár, za několik dní se ztratil i pár druhý. Událost byla vedením školy, pro závažnost jednání, neboť zde bylo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, předána k šetření policii.
Vzhledem k tomu, že byli všichni, nejen děti, ale i zaměstnanci školy velmi smutní nad tímto hyenismem, rozhodli se strážníci Městské policie Kolín žáky školy potěšit. Jeden ze strážníků měl kontakt na chovatele. Takto získané dvě andulky, zelenou a modrou, jménem naší městské policie škole daroval. Následně se angažovala i šikovná kolegyně, která kontaktovala pana Málka (tatínka kamarádky, která do této školy také chodila). Pan Málek dětem ze „trojky“ věnoval další dvě andulky, krásné šedofialové samičky.

str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí Městské policie Kolín

Výlet pro seniory do zámku Hrádek u Nechanic a města Hořice v Podkrkonoší

Dne 18. 6. 2022 se uskutečnil zájezd pro seniory a osoby zdravotně postižené do zámku Hrádek u Nechanic a do města Hořice v Podkrkonoší, které je známé nejen svými trubičkami a sochařskou galerií. Výlet byl opět pod záštitou pana místostarosty M. Najbrta. Pan místostarosta se, spolu se zaměstnanci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a strážníky Oddělení prevence kriminality MP Kolín, sám výletu zúčastnil. Dva plné autobusy, tedy 80 spokojených seniorů si, nejen díky krásnému počasí, výlet skvěle užilo.

str. Helena Honkiszová
oddělení prevence kriminality a komunikace s médii
Městská policie Kolín

Středa, 15. červen 2022

Strážníci z Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín uskutečnili v končícím školním roce 167 besed na kolínských základních školách. Jubilejní 160. besedu navštívil i starosta Města Kolína.

Besedy prevence kriminality, které na kolínských základních školách přednáší strážníci z Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín, jsou nedílnou součástí jejich práce při plnění úkolů obecní policie. Patří sem nejrůznější aktivity, jejichž cílem je informovat co nejvíce žáků o možných negativních jevech a rizicích, se kterými se mohou, nejen zde ve městě, setkat.

Od října 2021 nebyla situace z důvodu pandemie jednoduchá. Strážníci postupně navštěvovali všechny kolínské základní školy s „vlastním“ dvouhodinovým programem. Jednalo se o preventivní besedy, které byly určeny pro první a druhý stupeň ZŠ a k měsíci květnu to bylo již 334 hodin strávených s kolínskými žáky - od prvních tříd až po třídy deváťáků.

Velmi nás potěšilo, že pan starosta i oba místostarostové projevili zájem o naše přednášky a těchto besed se postupně všichni zúčastnili. A také ocenili přípravu nových příspěvků a témat k besedám, na které se mohou kolínské děti těšit v následujícím školním roce. Na nich se podílelo nejen Oddělení prevence kriminality, ale i ostatní strážníci MP Kolín..

str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí a lektor prevence kriminality MP Kolín

Středa, 25. květen 2022

Městská policie Kolín spolupořádali s OSSZ při MěÚ Kolín výlet pro seniory.
Navštívili jsme královské věnné město Mělník

Dne 24. 5. 2022 jsme se vydali autobusem směr královské věnné město Mělník. O výlet pro seniory, který byl opět pořádán pod záštitou místostarosty Kolína pana Michala Najbrta, byl velký zájem.
Předtím, než se všichni usadili do připraveného autobusu, byly provedeny nezbytné organizační přípravy. Ty měla na starost paní M. Kroupová s kolegyní (obě z OSSZ MěÚ). Následovalo rozdání dárků, kterými byla tentokrát značková dezinfekce na ruce a bezpečnostní alarmek.

Městská policie Kolín se tentokrát spolupodílela na výběru místa výletu, a jako tzv. „předskokani“ jsme místo s kolegou navštívili již před půl rokem, abychom všem zúčastněným nabídli ty nejzajímavěší pamětihodnosti a mimo jiné zjistili i to, jaká je jejich dostupnost pro osoby vyššího věku. Předpověď počasí nevypadala nikterak slibně, proto jsme si všichni přáli, aby tentokrát nevyšla a senioři, kterých byl opět plný autobus (40 osob), si výlet užili.

Cesta autobusem rychle uběhla a sluníčko, které vykukovalo za mraky slibovalo, že by ona deštivá předpověď tentokrát nemusela úplně meteorologům vyjít. Jediným narušením klidné cesty byla nevítaná černá pasažérka, v podobě obří sršně, která si drze lezla po skle vozu a celkem hlasitě dávala najevo svoji přítomnost. Strážníci, kteří doprovázeli zájezd, zachovali chladnou hlavu. Sršeň, která nedbala zákonné výzvy, aby zanechala jednání a místo opustila neuposlechla, proto bylo použito donucovacího prostředku – boty. Senioři tento rychlý zákrok ocenili, neboť zde byl jasný vítěz a následně již nebylo nic, co by narušilo další klidný průběh jízdy autobusem.

Výlet se vydařil. Společně jsme se podívali na místní zámek, kde pan průvodce velmi ochotně odpovídal i na dotazy ohledně další histore města, případně i turisticky zajímavých míst v okolí. Tím je nejen proslulá vinice svaté Ludmily, kostnice, ale především překrásná vyhlídka na soutok dvou řek – Labe a Vltavy. Každý, kdo se zde na vyhlídce u soutoku zastavil a zahleděl se do kraje uviděl, jak ho z dálky zdraví hora Říp a České středohoří. Možná, že se mu v tomto místě vybavila slova a melodie místní Mělnické polky, jinak nazvané Jásavá. Zájemci měli možnost navštívit mělnické podzemí, kde se nachází česká rekordmanka - neširší studna v České republice (průměr 4, 54 m).

Všichni jsme se v pořádku navrátili do našeho královského města. Dle ohlasů byli všichni senioři spokojeni. Děkujeme panu místostarostovi a OSSZ za to, že se můžeme na akcích pro naše nejstarší spoluobčany podílet. A nevidíme se naposledy. Těšíme se v červnu opět na společnou akci, tentokrát výlet na zámek Hrádek u Nechanic.

str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí Městské policie Kolín

Středa, 4. květen 2022

Beseda Městské policie Kolín v klubu seniorů - ulice Benešova

Dne 3.5. 2022 byla, pod záštitou 2. místostarosty Michala Najbrta, uskutečněna beseda Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín, jejíž téma bylo tentokrát zaměřeno na představení práce strážníků (nejen) v kuriózních situacích.
Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Kolín se konala v klubu seniorů - ulice Benešova.
Lektoři prevence kriminality MP Kolín str. Helena Honkiszová a str. Zdeněk Hrubý přítomným seniorům, při dvouhodinovém povídání, představili činnost Městské policie Kolín, pravomoce strážníků a preventivní činnost, která spočívá v práci (nejen) s nejstaršími spoluobčany, ale i s těmi nejmenšími, tedy žáky ZŠ.
Edukační pomůcka, tzv. "Drogový kufr", která byla zakoupena vedením Města Kolín pro účely besed OPK MP, tentokrát posloužila i při výše uvedené besedě. Senioři s velkým zájmem vyslechli, jaké je nebezpečí, které spočívá v závislostním chování - v užívání jiných návykových látek, dále při kontaktu s drogově závislými osobami a při nálezu použitého injekčního materiálu.
Děkujeme všem přítomným seniorům o jejich zájem o práci MP, a za krásné a přívětivé přijetí. Na závěr besedy byl dán prostor na otázky. Tyto se nejčastěji týkaly problémů běžného života, tedy těch, se kterými se může setkat každý občan. Byly zde zodpovězeny, mimo jiné, i dotazy, které se dotkly např. občanského soužití, vyhlášek města a Občanského zákona. Vzhledem k více, než 25leté praxi (na pozici strážníka MP), případně 20leté policejní praxi (PČR) zde mohly oba lektoři zodpovědět také dotazy přítomných, které se týkaly případů, kdy je osoba v roli poškozeného - tedy ohledně trestné činnosti a jak se „zachovat“, pokud se s ní setkají.
Vzhledem k tomu, že byl, ze strany seniorů, projeven velký zájem o další setkání se strážníky MP Kolín, navzájem jsme si přislíbili, že se zde, (případně i při výletech s MP a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví), nevidíme naposledy.


str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí a lektor prevence kriminality MP Kolín

Pátek, 25. březen 2022

Tiskové zprávy březen 2022

Oznámení o nevítaném návštěvníkovi bylo na linku 156 oznámeno v čase, kdy na televizi Nova začínaly Televizní noviny. Muže, který je chtěl v klidu sledovat, evidentně rušila představa, že se na ně bude dívat, kromě své přítelkyně, také s opilým individuem. Povalujícího se opilce mu do jeho obydlí doručila jeho družka, která tvrdila, že jsou, s oním fešákem, přes několik kolen v příbuzenském poměru. Zapletla se do toho tak, že by mohla skvěle sekundovat Fešákovi Hubertovi na cizí svatbě. „A kterejpak vy jste? Mne se to Čerepatkovic příbuzenstvo furt plete!“ „No takhle, já jsem nebožtíka Čerepatky sestřenice syn. Jejich matky byly sestry z dědečkovy strany.“ Strážníci důvod, proč si zanedbaného opilce přivedla nezjišťovali, o to více však konali. Nezvaného „svatebčana“, ve kterém byl zjištěn místní opilec a pobuda, na žádost oznamovatele z místa vykázali.

V pět hodin ráno, tedy v době, kdy strážníci prováděli kontrolu okolí centrálního hřbitova, uslyšeli z tohoto prostoru táhlé vytí a úpění. Poté, co se dostavili k mříži hřbitovní brány, na místě zjistili, že se zde nenachází zatoulaný sveřepý šakal, který zavile vyl na bílý měsíc, ale opilá bezdomovkyně, které kolovalo, místo krve, větší množství krabicového vína. Na dotaz, co zde dělá, zamumlala, že neví, ale že asi prchala před svým „někdypřítelem“. Tento se však na místě nenacházel. Vzhledem k tomu, že zde byl její výskyt nežádoucí, strážníci bezdomovkyni osvobodili a vypustili zpět do přírody.

Každodenní záležitostí jsou události, kdy strážníci prověřují, popřípadě řeší oznámení od občanů, která se týkají osob, jejichž poloha se mění, podle množství vypitého alkoholu, z vertikální na tu horizontální. Nejinak tomu bylo o půl druhé odpoledne, kdy prostor kašny na Karlově náměstí ozdobil místní bezdomovec. Událost byla občanem oznámena na linku 156 s tím, že je má obavu, že není muž zcela mezi živými, protože se nehýbá. Vzhledem k tomu, že toto místo není k odpočinku ležmo zcela běžné, tak oznámení zavdalo důvod strážníkům, aby učinili jeho urychlenou kontrolu. Hlídka se na místo dostavila během několika minut. Místní bezdomovec a narkoman byl natolik opilý, proto byla, z důvodu silné ebriety, na místo přivolána zdravotnická pomoc. Posádka ZZS si, po kontrole stavu, bezdomovce převzala do péče a odvezla do ON k provedení dalších vyšetření.

V odpolední hodině bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, že na parkovišti leží muž, který je viditelně pod parou, kterou hlasitě upouští a spokojeně vrní. Hlídka strážníků na místě oznámení nepřekvapilo, že se jedná o místního občana bez domova. Ten z důvodu posilnění alkoholem nezvládl vzniklou situaci, uložil se na jedno z parkovacích míst, kde se z důvodu „přecucání paliva“ potřeboval na „betonovém lůžku“ narychlo prospat. Hlídka muže vzbudila a vysvětlila mu, že parkoviště slouží k odpočinku vozidel, nikoli osob a doporučila mu, aby se raději odebral na vhodnější místo, než je ležmo na dvou parkovacích místech. Po chvíli muž, kterému mozkové buňky tančily mazurku, pochopil. Při odchodu hlídce strážníků, zřejmě na rozloučenou, opilecky zabroukal, že je také auto. Strážníci ocenili jeho výkon, za který by se nemusel stydět ani dvoudobý motor Wartburgu 311 v pracovní fázi, jelikož sání, stlačení, expanzi a výfuk bezdomovec zvládl na jedničku.

Některé věci se opakují a stávají se takovým evergreenem, tedy strážníkovým každodenním chlebem. Patří mezi ně krádeže čehosi, co je momentálně „doma potřeba“, popřípadě doplnění tekutiny v duchu hesla, že „alkohol podávaný v malých dávkách, neškodí v jakémkoliv množství.“ Oznámení, které bylo učiněno neznámým občanem po sedmé hodině večerní, na tísňovou linku 156, se zdálo velmi nepravděpodobné, a nabízela se varianta, že je oznamovatel buď velký vtipálek a spletl si 23. březen s „aprílem“, nebo se jedná o nudícího se „záclonáře“, který stopuje, za jak dlouho se na místě objeví přibližovadlo městské policie v podobě jejich služebního vozidla. Přece jen se na chodníku v ulici Masarykova neplácá živý kapr každodenně. Kousek od vchodu jednoho z domů ležel oznamovatelem nalezený kapr obecný. Strážníci kapra ztotožnili, neboť zde bylo podezření, že se zde skrývá, za pomocí formule profesora Ikebary, doktor Mráček. Kapr se však k návratu do své lidské podoby neměl, proto ostříží oko strážníků odhadlo, že se jedná o šupináče, který měl rozměry, jako čerstvě narozené dítě – tedy cca 55 cm a 3,5 kg. Provedenou fotodokumentací bylo zaznamenáno, že šupináč neskončil na talíři strážnictva, ale byl hlídkou převezen a následně vypuštěn do řeky Labe, poblíž skateparku v ulici Starokolínská. Zřejmě nad ním bděl kapří Anděl strážný.

str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí Městské policie Kolín

Čtvrtek, 10. březen 2022

Opilí agresoři bezdůvodně napadli muže v centru Kolína. Skončili v poutech strážníků MP

Dne 9.03.2022 prováděla autohlídka MP Kolín před 22. hodinou kontrolu Karlova náměstí. V době, kdy hlídka stála se služebním vozidlem před budovou radnice, si strážníci všimli dvou mladíků, jak na ploše Karlova náměstí, v části před Veigertovským domem fyzicky napadli muže. Strážníci spatřili, jak se jeden z mužů, bez jakéhokoli důvodu rozeběhl k muži, kterého srazil k zemi úderem pěstí do oblasti hlavy. Ležícího muže následně nohou nakopl do hlavy a do těla. Druhý z útočníků poté do ležícího muže také kopl, následně několikrát na něj silně dupl do oblasti hrudníku. Strážníci okamžitě vyrazili služebním vozidlem na místo, oba útočníci se poté, co spatřili služební vozidlo MP Kolín, dali z místa na útěk. Hlídkou byli dostiženi na rohu ulice Kouřimská a Karlovo náměstí. Vzhledem k tomu, že se oba muži začal aktivně bránit, byli proti nim použity donucovací prostředky. Na místo se okamžitě dostavila také druhá autohlídka MP, strážníci zraněnému muži před tím, než na místo dorazila jimi přivolaná Zdravotnická záchranná služba, poskytli první pomoc. Po příjezdu PČR, kterou strážníci na místo přivolali, seznámili policisty s celou událostí. Ze strany MP byla policii poskytnuta veškerá součinnost, událost jí byla následně předána, a to pro podezření ze spáchání trestného činu. Na žádost PČR byli oba útočníci následně převezeni na OO PČR Kolín. Obě osoby (mladistvý a zletilý) se po celou dobu chovaly agresivně, verbálním projevem vulgárně urážely strážníky i policisty.

str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí Městské policie Kolín

Pátek, 4. březen 2022

Nedbal upozornění strážníků - řídil bez registračních značek u vozidla a pod vlivem návykové látky.

Ve středu 3.3. 2022 se strážníci setkali se zajímavou událostí, bohužel, ne tak neobvyklou. V ranních hodinách vykonávala hlídka MP Kolín svoji pravidelnou ranní činnost - dohled nad bezpečným přecházením dětí před školním vyučováním. Zde byli strážníci kontaktováni místním občanem, který autohlídku MP upozornil, že v nedaleké ulici stojí podezřelé vozidlo. Uvnitř vozidla se prý válí nějaká osoba, která se zde chová divně. K celé věci místní občan dále sdělil, že vozidlo je zde zaparkované bez registračních značek, je na více místech poškozené. Strážníci následně dohledali předmětné vozidlo, ve kterém nalezli spícího muže. Po probuzení muže strážníci zjistili, ověřením VIN kódu, že muž ve vozidle je v evidenci uveden, jako jeho majitel. Muž uvedl, že z důvodu partnerské neshody, tedy hádkou s partnerkou, se nachází ve vozidle a hodlá zde přetrvat, než se situace doma vyřeší. Muž byl poučen o tom, že s vozidlem, které není opatřeno registračními značkami, nelze jezdit v provozu na pozemních komunikacích. Za informaci muž strážníkům poděkoval s tím, že toto vše ví a vozidlo z místa odstraní přivoláním odtahové služby. Důvěřuj, ale prověřuj. Z důvodu podezřelého chování muže se i tímto heslem strážníci řídili, proto místo stání vozidla opakovaně kontrolovali. Následně bylo zjištěno, že vozidlo již na původním místě není. Toto bylo, bez registračních značek, cíleně spatřeno při jízdě na Karlově náměstí. Pro důvodné podezření ze spáchání dopravního přestupku bylo vozidlo zastaveno. Ve vozidle se kromě řidiče nacházela další osoba, která poté, co bylo vozidlo strážníky zastaveno, chtěla urychleně vozidlo opustit. Pro podezřelé jednání byla provedena lustrace osob prostřednictvím policie. U řidiče byl proveden test, který prokázal, že muž užil, před jízdou, jinou návykovou látku. Na místo byla, pro podezření ze spáchání trestného činu, přivolána hlídka PČR. Té strážníci předali osobu – řidiče, a to pro podezření z jízdy pod vlivem jiné návykové látky.

str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí MP Kolín

Čtvrtek, 24. únor 2022


Vážený pane starosto.

Jsme žáci 2. B. 4. ZŠ Kolín Lipanská 420. Chtěli bychom Vám poděkovat za zprostředkování úžasné besedy. Velmi se nám líbila, mnohé jsme se dozvěděli a na přiložených fotografiích je vidět, že jsme si ji náramně užili. Poděkujte za nás prosím strážníkům, kteří besedu vedli.

za třídu 2. B
Mgr. Martina Svobodová
třídní učitelka
____________________________________
25. 2. 2022

Dobrý den, jsem moc rád, na tyto přednášky máme samé pozitivní ohlasy, určitě v nich MP bude pokračovat.

Přeji příjemný den,

s pozdravem

Mgr. Michael Kašpar

starosta města Kolín

Městský úřad Kolín

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

Úterý, 15. únor 2022

Vážený pane starosto, vážený pane řediteli,

obracím se na vás touto cestou, abych mohla poděkovat, pochválit a vyzdvihnout práci vašich zaměstnanců Městské policie Kolín.
Naše škola si objednala u Městské policie Kolín preventivní programy  k předcházení  rizikovému chování  pro žáky naší školy a tyto programy vedou paní Helena Honkiszová a pan Zdeněk Hrubý. Mají velmi perfektně připravený poutavý program vhodně doplněný fotografiemi, videem z prostředí Kolína, které díky této autenticitě zaujalo téměř všechny děti napříč oběma stupni. Program je přizpůsoben věku, po stránce didaktické velmi dobře zpracován. Velkou zajímavostí je výuková pomůcka - kufr s ukázkami drog, kterou si zájmem prohlédly nejen děti , ale i programu přítomní pedagogové. Zpracování programu určitě ocení i další školy, které si program objednají. V jarních měsících budeme ve spolupráci s MP v oblasti prevence pokračovat.
Chtěla bych tedy velmi poděkovat za podporu v oblasti prevence ze strany MP a poděkovat oběma zaměstnancům za jejich práci.
Pevně věřím, že budeme i nadále ve spolupráci s MP pokračovat.
S pozdravem

Mgr. Kateřina Koděrová
ředitelka školy
ZŠ Kolín IV., Prokopa Velikého 633
280 02 Kolín IV

_________________________________________

Vážená paní ředitelko, jsem moc rád za tuto zpětnou vazbu, která není v rámci preventivních programů MP ojedinělá.

Samozřejmě pokračování této aktivity ze strany MP má naši plnou podporu.

 
Přeji Vám hezký den,

s pozdravem

Mgr. Michael Kašpar

starosta města Kolín

Městský úřad Kolín

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

Středa, 9. únor 2022


Dobrý den paní Honkiszová,
v pondělí 7.2.2022 jste s kolegou Zdeňkem Hrubým besedovala mimo jiné se šestou třídou, kterou jsem měla možnost po čas besedy dozorovat, a musím Vám moc poděkovat, protože beseda se dětem moc líbila, překvapilo je, s čím vším se při své práci setkáváte, říkali mi, že to pro ně bylo moc zajímavé. I mně se líbilo, jakým způsobem jste besedu vedli a co jste dětem sdělovali, myslím si, že je to moc potřebné, protože mi připadá, že díky počítačům, žijí děti trochu mimo realitu a je třeba jim ukazovat, co se ve skutečnosti kolem nás děje a co pro ně může být nebezpečné nebo jim zhatit spokojený život.

Děkuji vám za přínosné setkání a přeji, ať se vám oběma daří.

Mgr. Romana Pokorná
učitelka 2. stupně 3. ZŠ Kolín

Středa, 2. únor 2022

Beseda s Městskou policí Kolín dne 1. 2. 2022
Dobrý den paní Honkiszová,

v příloze mailu posílám zpětnou vazbu a vyjádření dětí k preventivní besedě. Za celou třídu bych Vám i kolegovi chtěla poděkovat za příjemné zpestření dne.

„Děkujeme za to, že jste nás seznámili s tím, co nám může uškodit.“
„Děkujeme za ukázku replik drog a jaké může mít jejich užívání následky.“
„Bylo od Vás hezké, že jste si vzala do péče psí fenku.“
„Měli jste program hezký a zábavný.“
„Zaujal nás proces otisku ruky.“
„Líbily se nám Vaše uniformy.“

Hezké dny.

Mgr. Ivana Mikšovská, třídní učitelka V. B - ZŠ Kmochova.

Pátek, 3. prosinec 2021

Strážníci Městské policie Kolín opět kontrolují v předvánočním čase nákupní centra

První svíčka na adventním věnci již byla zapálená a vánoční atmosféru, která je spojená s vůní jehličí, využívají spoluobčané k tomu, aby v nákupních centrech zakoupili dárky pro své nejbližší. Nejen v průběhu adventních svátků se můžeme setkávat s různými způsoby krádeží v obchodních domech a na parkovištích v odstavených dopravních prostředcích. Kapsáři si však tato místa, kde se pohybuje větší množství lidí, nevybírají k nákupům, ale ke krádežím vašich věcí a vaší finanční hotovosti. Pokud si občané, kteří se ocitnou v přeplněném nákupním centru, budou vědomi tohoto nebezpečí a budou se chovat, i z důvodu koronarovirové pandemie, podle pravidel bezpečného chování, mohou všechna výše uvedená rizika významně snížit.
Hlídky strážníků MP Kolín budou opět, jako tomu bylo i v letech minulých, preventivě dohlížet na prostory obchodních center, parkovišť a jejich blízkého okolí. Jejich snahou bude především přispět k tomu, aby se nakupující spoluobčané cítili bezpečně, a předejít tak jejich okradení, případně vykradení vozidel (z důvodu ponechání zakoupeného zboží viditelně v jejich prostoru).

Velmi důležité je, výše uvedenému předcházet a dodržovat několik zásad bezpečného pohybu v prostoru obchodů a nákupních center:

- Cenné věci a peníze je třeba uschovat v tašce nebo kabelce, která je uzavíratelná, nejlépe na zip.
- Pokud má občan při sobě větší finanční hotovost, je doporučeno ji rozdělit do menších částek.
- V případě použití platební karty při placení nebo výběru finanční hotovosti je třeba dohlédnout na bezpečnou vzdálenost, aby nebylo umožněno cizím osobám její zneužití, popřípadě odcizení. V žádném případě si na kartu nepište její PIN kód.
Každý občan by si měl, nejen v tento předvánoční čas, chránit svůj majetek. Ochrana osobního majetku je věcí každého z nás. Pokud budete, v této době, častěji kontrolovat své věci a cennosti, které nosíte při sobě, nedáte tak šanci a příležitost zlodějům, aby vám tyto nejkrásnější svátky v roce zkazili.

Krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v roce 2022 přeje všem spoluobčanům a návštěvníkům města Městská policie Kolín.


str. Helena Honkiszová
tisková mluvčí MP Kolín